Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง: ช่วงชั้นอนุบาล

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

การเรียนการสอน: อนุบาล ๓ : ชื่นใจ...อาหารไทยสี่ภาค
ช่วงชั้นอนุบาล
  อนุบาล ๓ : ชื่นใจ...อาหารไทยสี่ภาค
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Monday 21 Mar 11@ 09:59:33 ICT (345 ครั้ง)
(มีต่อ... | 8971 ไบต์ | แสดงความเห็น? | การเรียนการสอน | จำนวน: 0)

นิทรรศการตลาดข้าวอนุบาล ๓
ช่วงชั้นอนุบาล
นิทรรศการตลาดข้าวอนุบาล ๓

     ข้าว เป็นแผนการเรียนรู้ของเด็กๆ ชั้นอนุบาล ๓ ในภาคจิตตะที่ผ่านมา ก่อนจะเริ่มเรียนรู้เรื่องข้าว คุณครูพาเด็กๆ ไปภาคคสนามที่นาครูธานี จ.ปทุมธานี เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักการดำนา ปลูกข้าว ฟาดข้าว นวดข้าว ได้รู้จักอุปกรณ์การทำนาและ “ควาย” สัตว์เลี้ยงที่เป็นแรงงานสำคัญในการทำนาของชาวนาไทยมาแต่อดีต รวมถึงเรียนรู้การทำอาหารจากข้าว เพื่อสร้างให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ จากนั้นกลับมาเรียนรู้ในห้องเรียนผ่านเสริมประสบการณ์เรื่องข้าวที่คุณครูจัดเตรียมไว้ เช่น กิจกรรม pair-shared บอกเล่าเรื่องข้าวที่เด็กๆ รู้จัก การชิมอาหารจากข้าว และปิดท้ายภาคเรียนด้วยกิจกรรมนิทรรศการตลาดข้าว

 
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Tuesday 18 Jan 11@ 11:12:09 ICT (251 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4403 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

การเรียนการสอน: ประมวลภาพ ชื่นใจได้เรียนรู้ ช่วงชั้น อนุบาล
ช่วงชั้นอนุบาล
  ประมวลภาพ ชื่นใจ...ได้เรียนรู้

ช่วงชั้น อนุบาล
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Wednesday 27 Oct 10@ 14:53:13 ICT (240 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3903 ไบต์ | แสดงความเห็น? | การเรียนการสอน | จำนวน: 0)

การเรียนการสอน: ห้องเรียนดนตรีของน้องเด็กเล็ก
ช่วงชั้นอนุบาล
  เรื่องเล่าจากห้องเรียน

ห้องเรียนดนตรีของน้องเด็กเล็ก
โดย: คุณครูเตย คุณครูดนตรีชีวิตช่วงชั้นอนุบาล
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Tuesday 07 Sep 10@ 13:54:29 ICT (254 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4102 ไบต์ | แสดงความเห็น? | การเรียนการสอน | จำนวน: 1)

การเรียนการสอน: บอกเล่าการเรียนรู้...น้องหนูอนุบาล
ช่วงชั้นอนุบาล
 

บอกเล่าการเรียนรู้...น้องหนูอนุบาล    

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Tuesday 10 Aug 10@ 15:58:03 ICT (250 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4074 ไบต์ | แสดงความเห็น? | การเรียนการสอน | จำนวน: 0)

30 เรื่อง (6 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที