Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง: สำนักอำนวยการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

ระเบียบปฏิบัติงาน: แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์ต่อภายในส่วนสื่อสารองค์กร
สำนักอำนวยการ

ส่วนสื่อสารองค์กรเปลี่ยนแปลงเบอร์ต่อภายในดังนี้ค่ะ

     -  รับสมัคร น.ร.ใหม่ (ครูจอย/ครูเอิง) เบอร์ต่อภายใน 111, 222

     -  ครูณี   เบอร์ต่อภายใน   3106

     -  ครูเก๋/ครูเป้/ครูน้ำฝน      เบอร์ต่อภายใน    3103

ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Thursday 22 May 08@ 11:08:39 ICT (256 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | ระเบียบปฏิบัติงาน | จำนวน: 0)

ร่วมใจ..ชาวเพลิน
สำนักอำนวยการคลิก
ผู้บันทึก admin เมื่อ Monday 03 Dec 07@ 13:49:21 ICT (355 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ข่าวประชาสัมพันธ์: ยินดีต้อนรับ...
สำนักอำนวยการ

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่
ผู้บันทึก admin เมื่อ Friday 06 Jul 07@ 11:01:19 ICT (663 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2320 ไบต์ | แสดงความเห็น? | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวน: 0)

ข่าวประชาสัมพันธ์: เส้นทางการจราจรภายในโรงเรียน
สำนักอำนวยการ
เส้นทางการจราจรภายในโรงเรียน

คลิก!!
ผู้บันทึก admin เมื่อ Wednesday 16 May 07@ 15:35:46 ICT (309 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวน: 0)

สวัสดิการ: เมนูอาหารของคุณครู / บุคลากร
สำนักอำนวยการ
เมนูอาหารของคุณครู / บุคลากร สามารถเข้าไปดูได้ที่
เมนูสวัสดิการ (อยู่ตรงแถบเมนูทางด้านซ้าย)
แล้วคลิกที่เมนูอาหารค่ะ
ผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 15 May 07@ 15:56:39 ICT (251 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | สวัสดิการ | จำนวน: 0)

26 เรื่อง (6 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที