Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง: วิชาการ & KO

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

หนึ่งเดียว
วิชาการ & KO
  หนึ่งเดียว ตอนที่ ๑

การแข่งขันกีฬาในโรงเรียนเพลินพัฒนาเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ จากเสียงเรียกร้องของพี่ชั้น ๗ นักเรียนมัธยมรุ่นแรก

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Wednesday 23 Feb 11@ 13:44:41 ICT (322 ครั้ง)
(มีต่อ... | 11636 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

นิทานคุณธรรมในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคุณครูช่วงชั้นที่ ๑
วิชาการ & KO
  เพลินอ่าน

ตอน นิทานคุณธรรมในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคุณครูช่วงชั้นที่ ๑

     ในภาคเรียนวิมังสานี้ช่วงชั้นที่ ๑ ได้ดำเนินการโครงการ “รักอ่าน” มาถึงช่วงของการมุ่งสร้างให้การอ่านคือการคิด (Reading is Thinking) ทางระดับชั้น ๒ จึงได้มีเวทีวันพุธไว้ให้คุณครูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน และวิธีการส่งเสริมการอ่านเพื่อการคิด โดยจะใช้เวลาช่วงเช้าหลังเคารพธงชาติคราวละประมาณ ๓๐ นาที

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Tuesday 22 Feb 11@ 13:47:45 ICT (569 ครั้ง)
(มีต่อ... | 13667 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

เล่าสู่กันฟัง: Lesson Study ที่ญี่ปุ่น
วิชาการ & KO
ร่วมเรียนรู้ไปกับห้องเรียน Lesson Study ที่ญี่ปุ่น ตอนที่ ๑
     เมื่อ ๒๔ ม.ค. ๕๔ ครูช่วงชั้นที่ ๑ – ๒ และกลุ่มครูที่ดูแลงานวิชาการ มารวมตัวกันเรียนรู้เรื่อง Lesson Study ด้วยการชมการเรียนการสอนของนักเรียนเกรด ๓ ที่โรงเรียนประถม Maruyama เมืองซับโปโร ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกำลังเรียนเรื่องการคูณเป็นชั่วโมงแรก จากวิดีโอที่ถ่ายทำเมื่อ ๖ ธ.ค.๔๙
 
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Thursday 03 Feb 11@ 14:25:37 ICT (304 ครั้ง)
(มีต่อ... | 18693 ไบต์ | แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

เส้นทางครูเพื่อศิษย์
วิชาการ & KO
  เส้นทางครูเพื่อศิษย์

“เส้นทางครูเพื่อศิษย์” เป็นหนังสือที่คุณครูใหม่-วิมลศรี ศุษิลวรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนด้านการจัดการความรู้ เขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงานเป็นครูอยู่ในโรงเรียนเพลินพัฒนา นับแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีการพัฒนามนุษย์เป็นเป้าหมายการทำงาน เช่น BBL กับการพัฒนาการเรียนรู้, การเรียนรู้ที่เนิบช้า สดใหม่ และเป็นปัจจุบัน, การเรียนการสอนที่เร้าพลัง, การสร้างคนให้ดี เก่ง และมีความสุขอยู่ในตน, เรียนรู้ด้วยโครงงาน เป็นต้น
     
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Saturday 29 Jan 11@ 14:10:01 ICT (256 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2382 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

กิจกรรมบุคลากร: เพลินอ่าน
วิชาการ & KO
  เพลินอ่าน ตอน โหมโรง

     ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่จะถึงนี้ โรงเรียนเพลินพัฒนาตั้งใจที่จะทำโครงการ “เพลินอ่าน” เพื่อสร้างอุปนิสัยให้เด็กๆ รักการอ่านกันทั้งโรงเรียน ปีนี้จึงเริ่มทำกิจกรรมโหมโรงเป็นการอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมเก็บชุดความรู้เอาไว้ใช้งาน

     
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Wednesday 19 Jan 11@ 16:03:58 ICT (319 ครั้ง)
(มีต่อ... | 12581 ไบต์ | แสดงความเห็น? | กิจกรรมบุคลากร | จำนวน: 5)

42 เรื่อง (9 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.18 วินาที