Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง: งานแนะแนวและพัฒนาผู้เรียน

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
งานแนะแนวและพัฒนาผู้เรียน
 
อาสาฝึกการปฐมพยาบาลในเด็ก
 

ถาม

   คุณพ่อน้องภรสิริ เตรียมอนุบาลห้อง ๑ แจ้งมาว่า ได้อ่านข่าวการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลให้กับคุณครูในช่วงปิดภาคเรียน แต่เห็นจากรูปว่าเป็นการฝึกกับผู้ใหญ่เท่านั้น จึงอยากเสนอแนะให้จัดการฝึกอบรมเรื่อง “การฟื้นคืนชีพพื้นฐานในเด็ก” ให้กับครูและบุคลากรเพิ่มเติม โดยคุณพ่อซึ่งเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ยินดีจะมาช่วยสอนหรืออาจติดต่อเจ้าหน้าที่มาสอนให้

 

ตอบ

    ขอขอบพระคุณคุณพ่อที่จะสละเวลามาให้ความรู้กับคุณครูและบุคลากร ขณะนี้โรงเรียนกำลังพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมที่จะเรียนเชิญคุณพ่อมาเป็นวิทยากรให้กับคุณครูต่อไปค่ะ   

 
  แจ้งเรื่องโดย :คุณพ่อน้อง ภรสิริ ชั้น ต.อ. ๑

รับเรื่องเมื่อ : ๒๒ พ.ค. ๕๒

แจ้งทางบอร์ดกำแพงข่าว/จดหมายข่าวเมื่อ : ๕ มิย. ๕๒

แจ้งทาง Intranet เมื่อ : ๑๐ มิ.ย. ๕๒
     
     

 โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Wednesday 10 Jun 09@ 11:06:13 ICT (187 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

ขอรับบริจาคเครื่องปั่นน้ำผลไม้ (แบบธรรมดา)
งานแนะแนวและพัฒนาผู้เรียนไม่ระบุนาม บันทึก "เนื่องจากในวิชาการงานและแนะแนวของระดับชั้น 6 เป็นการทำกระดาษจากวัสดุเหลือใช้และในขั้นตอนการย่อยกระดาษจำเป็นต้องใช้เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ครูโอ่งได้ติดต่อยืมที่โรงครัวปรากฏว่าทางโรงครัวมีเครื่องปั่นอยู่เพียง 1 เครื่องและยังต้องใช้ปั่นพวกอาหารอยู่ด้วย ครูโอ่งจึงขอความร่วมมือคุณครู ผู้ปกครอง เด็กนักเรียนหรือบุคลากรท่านใดที่มีเครื่องปั่นน้ำผลไม้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ต้องการจะบริจาหรือประสงค์จะให้หยิบยืม สามารถจะนำมาให้ได้ที่ครูโอ่ง ช่วงชั้นที่ 2 นะคะ ขอบคุณค่ะ"
ผู้บันทึก pussaporn_k เมื่อ Thursday 23 Aug 07@ 11:40:25 ICT (244 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

การอบรม/สัมมนา: การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแนะแนวการศึกษา
งานแนะแนวและพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๓ ชนิด คือ  • กิจกรรมแนะแนว

  • กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

  • กิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียนปัจจุบัน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมขึ้นแล้ว ๒ ชนิด คือ กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี และกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียนส่วนกิจกรรมแนะแนวซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความสำคัญมากต่อผู้เรียน โรงเรียนยังไม่ได้จัดคาบเรียนให้เห็นเป็นรูปธรรม ยังคงแฝงอยู่ในคาบโฮมรูม และกิจกรรมปิดท้ายวันที่อยู่ในความรับผิดชอบของครูประจำชั้นสำนักวิชาที่ ๑ สำนักพัฒนาการขีวิต การแนะแนว การงานอาชีพ และสุขภาวะ ของช่วงชั้นที่ ๔ ภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เล็งเห็นความสำคัญของงานแนะแนว และความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ครูทุกท่านควรได้รับความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาชีวิตของนักเรียนจึงขอให้ครูประจำชั้นของทุกช่วงชั้น และครูสังกัดช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ ทุกท่าน และครูท่านอื่นๆที่สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแนะแนวการศึกษา โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ วันอังคารที่ ๑๙ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม

ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

ณห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารประถมปลายจึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้ารับการอบรมตรงตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ผู้บันทึก admin เมื่อ Wednesday 29 Nov 06@ 10:59:11 ICT (212 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | การอบรม/สัมมนา | จำนวน: 0)

พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที