Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง: เพลินพัฒนา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

คิดดี...มีสาระ: กัลยาณมิตร คิดสร้างทำเรื่องอาหาร เดือน มิถุนายน ๒๕๕๓
เพลินพัฒนา
  อาหารของนักเรียน
     
  อาหารที่โรงอาหาร
     
  แมลงวันที่โรงอาหาร
     
     

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Tuesday 17 Aug 10@ 14:24:56 ICT (319 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คิดดี...มีสาระ | จำนวน: 0)

คิดดี...มีสาระ: จุด Lost and Found
เพลินพัฒนา
  จุด Lost and found
 
ถาม

     อยากให้มีจุดLost & Found ขอให้คุณครูแจ้งเด็กๆทุกชั้นว่าถ้าเก็บของได้ให้ไปคืนที่ไหนและผปค.จะไปรับของคืนได้ที่

ตอบ

   โดยปกติเด็กๆที่เก็บของได้ สามารถนำไปคืนไว้ที่คุณครูเลขาช่วงชั้น ที่ห้องพักครูได้เลยค่ะ หรือนำไปฝากไว้ที่ส่วนกิจกรรมพิเศษ ที่โรงอาหารก็ได้ค่ะ

 

 

เสนอแนะโดย : คุณยายน้อง กันตภณ ชั้น ๔/๒
     
รับเรื่องเมื่อ : ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
     
ตอบกลับเมื่อ : ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
     
แจ้งทาง Intranet เมื่อ : ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓

 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

 

 

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Tuesday 17 Aug 10@ 14:04:28 ICT (215 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คิดดี...มีสาระ | จำนวน: 0)

คิดดี...มีสาระ: ห้องสมุดและเพิ่มจุดกดสบู่เหลว
เพลินพัฒนา
  ห้องสมุดและเพิ่มจุดกดสบู่เหลว
 
ถาม

     อยากให้เพิ่มสบู่เหลวล้างมือ ถังขยะ ผ้าเช็ดมือที่บริเวณอ่างล้างมือหน้าห้อง ¼ และอยากให้ทำความสะอาดชั้นหนังสือที่ห้องสมุดชั้น 2 เพราะมีฝุ่นเยอะ และอยากให้ห่อปกพลาสติกหนังสือทุกเล่ม โดยอาจขอผปค.อาสามาช่วยห่อ และอยากให้เพิ่มเบาะอ่านหนังสือ หรือที่พิงหลังให้นั่งอ่านหนังสือได้สบายๆ

ตอบ

    คุณครูบรรณารักษ์ฝากขอบคุณในจิตอาสาของผปค.มากค่ะ และได้ให้แม่บ้านช่วยทำความสะอาดชั้นหนังสือบ่อยขึ้นแล้วค่ะ

 

 

เสนอแนะโดย : คุณสุพิศ อมรธาตรี ผปค.ของน้องแอนนา ชั้น ๑/๔
     
รับเรื่องเมื่อ : ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
     
ตอบกลับเมื่อ : ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
     
แจ้งทาง Intranet เมื่อ : ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓

 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

 

 

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Tuesday 17 Aug 10@ 13:44:42 ICT (197 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คิดดี...มีสาระ | จำนวน: 0)

คิดดี...มีสาระ: อาหารที่โรงอาหาร
เพลินพัฒนา
  อาหารที่โรงอาหาร
 
ถาม

     ขอให้คนขายน้ำปั่นคนเดิมมาขาย เพราะสะอาด มีฝีมือผสม รสชาดดี ราคายุติธรรม ขณะนี้น้ำปั่นที่ขายอยู่จืดชืดมาก บางคนดูดไปนิดเดียวเททิ้งและขอให้พนักงานขายมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลผปค.ให้ยืมช้อน-ชามมาใช้แบ่งอาหาร และที่บริเวณอ่างล้างจานควรมีผ้าเช็ดโต๊ะตากไว้เพื่อเมื่อเด็กทำของหก ผปค.จะได้ช่วยจัดการให้
อาหารของโรงรียนขายซ้ำซาก ควรหมุนเวียนอาหารที่ไม่ซ้ำกับกับของโรงครัว และพวกขนมควรเป็นขนมที่มีประโยชน์ ทำสดๆ ใหม่ๆ อยากให้โรงเรียนคงไว้ซึ่งคุณภาพอาหารและราคา

ตอบ

     เนื่องจากในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้เข้ามาดูแลจัดการทั้งในส่วนของการผลิตและจำหน่ายอาหารทั้งหมด เพื่อให้ครอบครัวเพลินพัฒนาได้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม ทั้งในส่วนของการเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่ มีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย การจัดประเภทอาหารโดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ และความหลากหลาย การควบคุมราคาให้เหมาะสม การเลือกใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการวางระบบการซื้อขายเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งกับผู้ซื้อและผู้จำหน่าย อย่างไรก็ตามโรงเรียนขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดีๆอย่างมากมายของผู้ปกครองค่ะ และโรงเรียนจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ทุกคนค่ะ

 

 

เสนอแนะโดย : คุณยายน้อง กันตภณ ชั้น ๔/๒
     
รับเรื่องเมื่อ : ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
     
ตอบกลับเมื่อ : ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
     
แจ้งทาง Intranet เมื่อ : ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓

 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

 

 

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Tuesday 17 Aug 10@ 13:32:24 ICT (200 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คิดดี...มีสาระ | จำนวน: 0)

คิดดี...มีสาระ: แมลงวันที่โรงอาหาร
เพลินพัฒนา
  แมลงวันที่โรงอาหาร
 
ถาม

     โรงอาหารมีแมลงวันมากค่ะไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสุขภาพทุกคนและการป้องกันก็ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะใช้แค่ผ้าคลุมอยากให้มีเครื่องไล่หรือจับแมลงวันหรืออาจปิดกระจกกั้นให้มิดชิดสำหรับห้องทำอาหาร

ตอบ

     ขอบคุณค่ะ โรงเรียนจะลองหาวิธีอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อดูแลเรื่องนี้ค่ะ

 

 

เสนอแนะโดย : ผปค.ชั้นเตรียมอนุบาล
     
รับเรื่องเมื่อ : ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
     
ตอบกลับเมื่อ : ๑๓มิถุนายน ๒๕๕๓
     
แจ้งทาง Intranet เมื่อ : ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓

 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

 

 

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Tuesday 17 Aug 10@ 13:14:17 ICT (208 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คิดดี...มีสาระ | จำนวน: 0)

316 เรื่อง (64 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 ]
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที