Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง: เพลินพัฒนา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
การงดอาหารที่มีลูกชิ้นปลา
 
ท่านผู้ปกครองแนบข่าวอันตรายจากลูกชิ้นปลาปักเป้า และขอให้โรงเรียนงดอาหารที่มีลูกชิ้นปลา
 
โรงเรียนรับทราบข่าวเกี่ยวกับอันตรายจากลูกชิ้นปลาที่ทำจากปลาปักเป้าเช่นกันค่ะ และทางโรงเรียนก็ได้งดเมนูอาหารที่มีลูกชิ้นปลาเป็นส่วนประกอบมาระยะหนึ่งแล้ว เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
 
ผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 24 Jul 07@ 13:19:54 ICT (205 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
การจัดถังแยกขยะในโรงเรียน
 
ท่านผู้ปกครองเสนอแนะมาว่า อยากให้จัดถังแยกขยะในโรงเรียน โดยเฉพาะบริเวณที่พักผู้ปกครอง
 
ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ และส่วนสำนักงาน มีแผนงานจะเพิ่มถังขยะในโรงเรียนเพื่อรับขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้โดยเฉพาะ อาทิ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และอลูมิเนียม โดยจะมีจุดรับขยะกระจายอยู่ทั่วโรงเรียนภายในภาคเรียนฉันทะนี้ค่ะ และในภาคเรียนวิริยะที่จะถึงนี้ ยังจะมีโครงการ “กล่องวิเศษ” และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนตามมาอีก... รอติดตามกันค่ะ
 
ผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 24 Jul 07@ 13:16:26 ICT (273 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
ฉีดยุง... แล้วจะมีสารเคมีตกค้างหรือไม่?
 
คุณแม่น้องปัน และน้องหนูดี ช่วงชั้นอนุบาล สอบถามมา ๒ เรื่องค่ะ
“การฉีดยากันยุงของโรงเรียนจะทิ้งสารเคมีที่เป็นอันตรายตกค้างไว้หรือไม่”
 
โรงเรียนจะพ่นยากันยุงเฉพาะช่วงที่ยุงเยอะมากๆ เท่านั้น ซึ่งจะพ่นฉีดเฉพาะวันเสาร์ แล้วมีแม่บ้านทำความสะอาดก่อนจะเปิดเรียนในวันจันทร์ เพื่อไม่ให้มีสารที่อาจตกค้างหลงเหลืออยู่ค่ะ แต่ขณะนี้โรงเรียนได้เปลี่ยนมาใช้น้ำมันสกัดจากตะไคร้หอมที่ไม่เป็นอันตรายมาฉีดแทนแล้วค่ะ
 
“พบว่ามีการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์คลุมอาหารที่โรงครัว น่าเป็นห่วงมาก และอยากให้มีอาหารประเภทอื่นๆ สลับกับอาหารทอดที่มีขายอยู่ทุกวันบ้าง”
 
โรงเรียนได้ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์คลุมอาหารนะคะ อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำกับผู้ประกอบอาหารทุกท่านให้หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์มาคลุมอาหารแล้วค่ะ
 
สำหรับเรื่องอาหารประเภททอดที่มีขายทุกวันนั้น ถ้าผู้ปกครองท่านใดมีรายการอาหารที่อยากแนะนำให้มาขาย เสนอเข้ามาได้ค่ะ เพื่อปรับปรุงอาหารที่ขายในโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และถูกใจผู้รับประทานทุกท่านค่ะ
 
ขอขอบคุณคุณแม่น้องหนูดี และน้องปันมากนะคะที่สอบถามมา
โรงเรียนยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากท่านผู้ครองเสมอค่ะ
 
ผู้บันทึก admin เมื่อ Thursday 19 Jul 07@ 16:28:43 ICT (204 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง... ขณะจอดรอรับลูก
 
คุณพ่อน้องเมริษา ชั้น ๑๐ แจ้งมาว่า
“พบเห็นรถยนต์จำนวนหลายคันมาจอดรอรับนักเรียนในช่วงเย็นโดยไม่ดับเครื่อง”
 
คุณพ่อเสนอแนะว่า ผู้ปกครองควรจะดับเครื่องยนต์ขณะจอดรอรับนักเรียน จะได้ไม่สร้างมลพิษที่เป็นอันตรายต่อเด็กๆ และคนอื่นๆ หรือถ้าต้องการจอดรถโดยไม่ดับเครื่องยนต์ น่าจะขับไปจอดบริเวณลานว่าง ข้างอาคารสระว่ายน้ำ ซึ่งห่างไกลจากจุดที่เด็กๆ ผู้ปกครอง และคุณครูเดินผ่านไปมาจะดีกว่าค่ะ
 
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ อป.คอยดูแลและแจ้งผู้ปกครองให้คอยดับเครื่องยนต์อยู่เสมอ แต่อาจจะมีเล็ดลอดสายตาไปบ้าง ต่อไปจะสอดส่องดูแลให้มากขึ้นค่ะ ขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองช่วยกันอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ ถ้าพบเห็นรถยนต์ที่จอดรอโดยไม่ดับเครื่อง รบกวนแจ้งกับเจ้าหน้าที่ อป. แล้ว อป.จะไปแจ้งกับเจ้าของรถยนต์อีกทีหนึ่ง ร่วมกันคนละไม้คนละมือค่ะ
 
โรงเรียนขอบคุณคุณพ่อน้องเมที่เสนอแนะเรื่องนี้มา
เพื่อปรับปรุงชุมชนเพลินพัฒนาของเราให้น่าอยู่ สะอาด และปราศจากมลพิษค่ะ
 
ผู้บันทึก admin เมื่อ Thursday 19 Jul 07@ 16:15:11 ICT (191 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
การดูแลเด็กๆ และการไหว้ทักทายผู้ปกครองของคุณครูเวร
 
ท่านผู้ปกครองได้ร่วมเสนอแนะเกี่ยวกับคุณครูเวรมาดังนี้ค่ะ
๑. อยากให้เพิ่มคุณครูเวรช่วยรับเด็กอนุบาลลงจากรถในตอนเช้า เพื่อความปลอดภัย
  สะดวกรวดเร็ว และแก้ปัญหารถติด
๒. ช่วงหลังเลิกเรียน เด็กๆ มักไปเล่นบริเวณหลังโรงเรียนที่เป็นจุดลับตาคน
  จึงอยากให้คุณครูเวรเดินดูแลเด็กๆ ให้ทั่วถึงทุกจุด
๓. อยากให้มีบรรยากาศการยกมือไหว้และกล่าวสวัสดีกันของคุณครูเวรกับผู้ปกครองในตอนเช้า
  เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆ
 
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่กรุณาเสนอแนะกันเข้ามาค่ะ
 
หลังจากปรึกษากับคุณครูแต่ละช่วงชั้นแล้ว ทั้งคุณครูเวร คุณครูท่านอื่นๆ และอป.ก็ได้เดินตรวจดูอยู่แล้ว และจะเดินสำรวจให้มากขึ้นค่ะ อย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่ที่พบเห็นเด็กๆ วิ่งเล่นในบริเวณลับตา ช่วยๆ กันเตือนลูกหลานของเราด้วยนะคะ และต่อไปอาจจะมีพี่ๆ ชั้นโตที่เป็นลูกเสือ-เนตรนารี มาเป็นอาสาสมัครช่วยกันรับน้องๆ ลงจากรถในตอนเช้าด้วยค่ะ
 
ส่วนการทักทายสวัสดีกันนั้น อยากให้ทุกคนทั้งคุณครูและผู้ปกครองยิ้มแย้มทักทายกันเป็นวิถีชีวิตค่ะ คุณครูสวัสดีผู้ปกครอง ผู้ปกครองสวัสดีคุณครู เด็กๆ สวัสดีคุณครู เพื่อสร้างบรรยากาศที่สดใสยามเช้า และคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยเราค่ะ ร่วมกันคนละไม้คนละมือนะคะ
 
ผู้บันทึก admin เมื่อ Thursday 19 Jul 07@ 16:04:30 ICT (226 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

316 เรื่อง (64 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 ]
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที