Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง: เพลินพัฒนา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

จดหมายข่าว: จดหมายข่าวเพลินพัฒนาฉบัที่ ๑๓
เพลินพัฒนา
 

สวัสดีค่ะ คุณครู

     สัปดาห์ที่ผ่านมา คุณครูเพลินพัฒนามีโอกาสไปร่วมงานระพีเสวนา : การเรียนรู้เพื่อความเป็นไทย ครั้งที่ ๕/๗ ในหัวข้อ “อุดมศึกษา : เพื่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการเรียนรู้หลากหลายท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงทิศทางการอุดมศึกษาในบ้านเรา นำแง่คิดมุมมองที่น่าสนใจในวันนั้นมาแลกเปลี่ยนกันค่ะ

อ่านต่อ !!! คลิก

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Friday 24 Dec 10@ 15:58:57 ICT (240 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จดหมายข่าว | จำนวน: 0)

กิจกรรมบุคลากร: ครูเพลินจิตอาสา
เพลินพัฒนา
  ครูเพลินจิตอาสา

    ในช่วงวันหยุดวันรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา คุณครูญา-มนัสนันท์ จุ่นบุญ คุณครูเหน่ง-อรุโณทัย คอวนิช คุณครูแหม็ก-มารศรี ธรรมวิเศษ และเพื่อนๆ เดินทางไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับพระภิกษุและสามเณรที่มาบวชเรียนที่วัดป่าจำกู่ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
     
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Friday 24 Dec 10@ 14:15:48 ICT (229 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3169 ไบต์ | แสดงความเห็น? | กิจกรรมบุคลากร | จำนวน: 0)

เทศกาลของโรงเรียน: เทศกาล “ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ”
เพลินพัฒนา
  เทศกาล “ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ”
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Wednesday 01 Dec 10@ 14:14:46 ICT (270 ครั้ง)
(มีต่อ... | 17806 ไบต์ | แสดงความเห็น? | เทศกาลของโรงเรียน | จำนวน: 0)

คิดดี...มีสาระ: ธารน้ำใจเพลินพัฒนา...ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เพลินพัฒนา
  ธารน้ำใจเพลินพัฒนา...ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

     ปีนี้มีพี่น้องชาวไทยในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม รวมทั้งชาวเพลินพัฒนาของเราด้วย อาทิ ครูต้น-ครูใหญ่มัธยม ครูสาว-ช่วงชั้นที่ ๑ ครูแหม่มและครูมล-ช่วงชั้นอนุบาล โรงเรียนจึงได้จัดโครงการ “ธารน้ำใจเพลินพัฒนา...ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ขึ้น

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Tuesday 30 Nov 10@ 14:52:34 ICT (310 ครั้ง)
(มีต่อ... | 8771 ไบต์ | แสดงความเห็น? | คิดดี...มีสาระ | จำนวน: 0)

จดหมายข่าว: จดหมายข่าวเพลินพัฒนา ฉบับที่ ๑๒
เพลินพัฒนา
 

สวัสดีค่ะ คุณครู

     สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ครอบครัวเพลินพัฒนารวม ๔๐ คน ได้ร่วมเดินทางนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคในโครงการ "ธารน้ำใจเพลินพัฒนา...ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย" ไปมอบให้ถึงมือผู้ประสบภัยที่บ้านเกาะลอย และบ้านโคกตาพรหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ !!! คลิก

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Friday 26 Nov 10@ 16:22:54 ICT (222 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จดหมายข่าว | จำนวน: 0)

316 เรื่อง (64 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 ]
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที