Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง: เพลินพัฒนา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

จดหมายข่าว: จดหมายข่าวเพลินพัฒนาฉบับที่ ๑๙
เพลินพัฒนา
 

สวัสดีค่ะ คุณครู

        สัปดาห์หน้านี้ผู้ปกครองของเด็กๆ
ช่วงชั้นอนุบาลจะได้ร่วมชื่นชม ชื่นใจ
ในพัฒนาการและการเติบโตของลูกๆ
วัยเด็กเล็ก เตรียมอนุบาล และอนุบาล ๑ - ๓
กันแล้วในงาน .................
"
ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ น้องหนูอนุบาล"
ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๒

อ่านต่อ!!! คลิก

ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Friday 27 Feb 09@ 10:02:45 ICT (202 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จดหมายข่าว | จำนวน: 0)

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 

เรื่องเสนอแนะจากผู้ปกครอง

กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ

ร่วมคิด ร่วมเสนอแนะ คิดสร้างทำ เพื่อพัฒนาชุมชนของเรา

 

     
     
        อาหาร
 
     
     
 
     
     
การจราจร
 
     
     
 
     
     
 
     
     
 
 
 
รายงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐     
 

 

ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Thursday 26 Feb 09@ 13:49:51 ICT (471 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
ชื่นชม รปภ.หญิง
 
        รปภ.หญิงหน้าทางเข้าออกบริเวณรับส่งนักเรียนทำหน้าที่ได้ดีมากเกินกว่าความเป็น รปภ. ยกมือไหว้และกล่าวสวัสดี ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อเด็กๆ และผู้ปกครอง ตอนรับนักเรียนลงจากรถก็ทำงานได้รวดเร็ว คล่องแคล่วและขยันขันแข็ง ขอชื่นชมและขอบคุณ รปภ.หญิง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงาน ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพใด ก็สามารถทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าค่ะ
        ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ใส่ใจส่งข้อเสนอแนะเข้ามา เพื่อร่วมกันดูแลโรงเรียนของเราให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ค่ะ
 
 
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Thursday 26 Feb 09@ 13:35:44 ICT (227 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
การจัดรอบรมใ้เด็กนักเรียน
 
        เสนอแนะให้โรงเรียนจัดโครงการอบรมให้เด็กเรียนรู้การเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดี เช่น การกวาดบ้านอย่างถูกวิธี การซักผ้า รีดผ้า การปูที่นอน มารยาทบนโต๊ะอาหาร การปรุงอาหาร การเลือกซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ฯลฯ
 
        ทางโรงเรียนได้นำข้อเสนอแนะของคุณพ่อแจ้งให้คุณครูหัวหน้าช่วงชั้นรับทราบ เพื่อนำไปหารือกับทีมคุณครูในช่วงชั้นต่อไป เนื่องจากเรื่องที่คุณพ่อเสนอมานี้เป็นทักษะที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้น จึงควรขยายให้งอกงามจริงด้วยการมอบหมายให้เด็กๆ มีหน้าที่ประจำของตน และได้ฝึกทำงานเหล่านี้ที่บ้านเป็นประจำด้วยนะคะ
 
โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Thursday 26 Feb 09@ 13:27:56 ICT (196 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
จุดรับ - ส่งเด็กหน้าอาคารอนุบาล
 
        จุดรับ-ส่งเด็กหน้าอาคารอนุบาลน่าจะให้ส่งในช่องทางด้านนอก แล้วเว้นช่องทางที่ติดกับทางเดินไว้ โดยเฉพาะวันศุกร์ที่มีการขายของ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเล็กๆ กรณีผู้ปกครองซื้อของแล้วเด็กลงไปบนผิวจราจร
 
        ทางโรงเรียนได้ขยับโต๊ะขายของเข้าไปด้านใน เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางเดินให้กว้างขวางขึ้น และขอความร่วมมือทุกท่านขับรถอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณในจุดรับ-ส่งเด็ก และในวันศุกร์ที่มีกาดดวงจำปา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
 
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Thursday 26 Feb 09@ 13:23:45 ICT (205 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

316 เรื่อง (64 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 ]
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที