Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง: เพลินพัฒนา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

คิดดี...มีสาระ: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
การปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ถนน
 

ถาม

  ลานจอดรถบริเวณลานหินกรวดควรที่จะมีการปรับปรุงพื้นถนนเนื่องจากมีฝุ่นเยอะมากๆเวลาที่ฝนตกก็จะมีน้ำขัง ควรที่จะลาดยางหรือเทหินกรวด/หินคลุกให้หนาขึ้น โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ และถ้าเป็นไปได้อยากให้มีทางเชื่อมระหว่างลานจอดรถมายังส่วนอาคารเรียนหรือโรงอาหารเพื่อกันแดด กันฝน

 

ตอบ

  ทางฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ได้ถมหินคลุกอยู่เป็นระยะๆ และจะเพิ่มการรดน้ำบ่อยขึ้นเพื่อไม่ให้มีฝุ่นมาก ส่วนเรื่องการปลูกต้นไม้หรือทำทางเดินมีหลังคา ขอรับไว้พิจารณาในเบื้องต้นก่อนค่ะ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ

 

แจ้งโดย : คุณศุภานนท์ สุทธิกุลเวทย์ ผู้ปกครองน้องกล้า ชั้น เตรียมอนุบาลห้อง ๔

รับเรื่องเมื่อ : ๓๑ ส.ค. ๕๒

ตอบกลับเมื่อ : ๑ ก.ย. ๕๒

แจ้งทาง Intranet เมื่อ : ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒

 
 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Thursday 17 Sep 09@ 11:31:10 ICT (187 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คิดดี...มีสาระ | จำนวน: 0)

คิดดี...มีสาระ: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
ปรับปรุงลานจอดรถในโรงเรียน
 

ถาม

  ปรับปรุงลานจอดรถให้ดีกว่านี้ เช่นลาดยางเพื่อลดฝุ่น ปลูกต้นไม้ ทำทางเดินที่มีหลังคาคลุม

 

ตอบ

   ทางฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ได้ถมหินคลุกอยู่เป็นระยะๆ และจะเพิ่มการรดน้ำบ่อยขึ้นเพื่อไม่ให้มีฝุ่นมาก ส่วนเรื่องการปลูกต้นไม้หรือทำทางเดินมีหลังคา ขอรับไว้พิจารณาในเบื้องต้นก่อนค่ะ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ

 

แจ้งโดย : คุณ ศิริยศ ก่อเกียรติ ผู้ปกครองน้อง อัยย์ ชั้น เตรียมอนุบาลห้อง ๔๒

รับเรื่องเมื่อ : ๓๑ ส.ค. ๕๒

ตอบกลับเมื่อ : ๑ ก.ย. ๕๒

แจ้งทาง Intranet เมื่อ : ๑๗ กันยายนม ๒๕๕๒

 
 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Thursday 17 Sep 09@ 10:57:06 ICT (382 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คิดดี...มีสาระ | จำนวน: 0)

คิดดี...มีสาระ: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
ทำความสะอาดกำแพงโรงเรียน
 

ถาม

   คุณแม่น้องแตงกวา อ.๓/๒ เสนอแนะว่า สังเกตเห็นบริเวณป้ายโรงเรียนและกำแพงโรงเรียนเริ่มมีตะไคร่น้ำจับเป็นทางสีดำ จึงอยากให้โรงเรียนดูแลทำความสะอาด เพื่อความสวยงาม

 

ตอบ

   ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ รับไว้พิจารณาเพื่อดำเนินการปรับปรุงต่อไปค่ะ

 

แจ้งโดย : คุณ โสมวรรณ ศรีอรุณรุ่งเรือง ผู้ปกครองน้อง แตงกวา ชั้น อ.๓/๒

รับเรื่องเมื่อ : ๓๑ ส.ค. ๕๒

ตอบกลับเมื่อ : ๑ ก.ย. ๕๒

แจ้งทาง Intranet เมื่อ : ๑๗ กันยายนม ๒๕๕๒

 
 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Thursday 17 Sep 09@ 10:53:59 ICT (193 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คิดดี...มีสาระ | จำนวน: 0)

คิดดี...มีสาระ: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
การจัดระเบียบมอร์เตอร์ไซค์รับจ้าง
 

ถาม

    คุณแม่น้องแตงกวา อ.๓/๒ เสนอแนะว่า ตอนมาส่งลูกสังเกตเห็นรถจักรยานยนต์วิ่งเข้ามาในโรงเรียนจำนวนมาก และบางคันขับปาดหน้ารถยนต์ที่วิ่งอยู่ เกรงว่าจะเกิดอันตราย จึงอยากให้โรงเรียนหามาตรการดูแลการขับขี่ของรถจักรยานยนต์ที่วิ่งเข้าออกในโรงเรียน

 

ตอบ

   ทางโรงเรียนได้ขอความร่วมมือให้รถจักรยานยนต์ที่วิ่งเข้ามาส่งผู้โดยสารในโรงเรียนในช่วงเวลาเร่งด่วน (เช้า/เย็น) วิ่งบนทางเท้าข้างอาคารเตรียมอนุบาล และให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังมากขึ้นค่ะ

 

แจ้งโดย : คุณ โสมวรรณ ศรีอรุณรุ่งเรือง ผู้ปกครองน้อง แตงกวา ชั้น อ.๓/๒

รับเรื่องเมื่อ : ๓๑ ส.ค. ๕๒

ตอบกลับเมื่อ : ๑ ก.ย. ๕๒

แจ้งทาง Intranet เมื่อ : ๑๗ กันยายนม ๒๕๕๒

 
 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Thursday 17 Sep 09@ 10:14:33 ICT (191 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คิดดี...มีสาระ | จำนวน: 0)

คิดดี...มีสาระ: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
โครงการ "รักโลก...ให้โลกรัก"
 

ถาม

    คุณพ่อน้องออย ตอ.๒ เสนอแนะว่า โครงการคัดแยกขยะของโรงเรียนเป็นโครงการที่ดีมาก แต่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยสะดวกต่อการปฏิบัติ ผู้ทิ้งที่โรงอาหารอาจยังคงงงๆ ว่าจะทิ้งอย่างไร แล้วอะไรที่ต้องล้างหรือไม่ต้องล้าง น่าจะลองพิจารณาจัดทำระบบขยะใหม่ให้ง่ายและสะดวกขึ้น บอกวิธีการทิ้งให้ชัดเจน โดยอาจจะทำเป็นรูปภาพประกอบ จะทำให้โครงการนี้บรรลุผลมากขึ้น โดยคุณพ่อมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดระบบ ISO 14000 อาจช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องนี้ได้

 

ตอบ

   ได้แจ้งให้ครูหมวย ฝ่ายอาคารสถานที่รับทราบแล้วค่ะ จะพิจารณาดูให้นะคะรู้สึกว่าแถวนั้นจะไม่มีปลั๊กไฟต่อไว้ เพราะเราติดพัดลมโคจรไว้แล้ว คงต้องดูสักนิดเรื่องความปลอดภัยด้วยค่ะ ถ้าใช้สายต่อออกมาจากอาคารอนุบาล กลัวเด็กวิ่งไปสะดุดสายต่อ และต้องระวังไม่ให้เด็กๆเล่นพัดลมด้วยค่ะ
ขอบคุณคุณแม่มากค่ะที่เสนอแนะเข้ามา ฝ่ายอาคารสถานที่จะพิจารณาและดำเนินการต่อไปค่ะ

 

แจ้งโดย : คุณวสันต์ เผื่อนสา ผู้ปกครองน้องออย ชั้น เตรียมอนุบาลห้อง ๒

รับเรื่องเมื่อ : ๒๘ ส.ค. ๕๒

ตอบกลับเมื่อ : ๓๑ ส.ค. ๕๒

แจ้งทาง Intranet เมื่อ : ๑๗ กันยายนม ๒๕๕๒

 
 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Thursday 17 Sep 09@ 10:11:13 ICT (268 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คิดดี...มีสาระ | จำนวน: 0)

316 เรื่อง (64 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 ]
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที