Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง: เพลินพัฒนา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

กิจกรรมผู้ปกครอง: ปฏิทินปีการศึกษา
เพลินพัฒนา
   คลิกเพื่อดูภาพขยาย
ผู้บันทึก admin เมื่อ Thursday 15 Aug 13@ 09:05:51 ICT (283 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | กิจกรรมผู้ปกครอง | จำนวน: 0)

ระเบียบการและแบบฟอร์ม(ปรับปรุง ๒๕๕๕)
เพลินพัฒนา
  ระเบียบโรงเรียน  
  แบบเอกสารที่ใช้  
  ว่าด้วยการรักษาสภาพนักเรียน พ.ศ ๒๕๕๕   การรักษาสภาพการเป็นนักเรียน และการขอกลับเข้าศึกษาต่อและใบตอบรับ  
  การรักษาสภาพการเป็นนักเรียน และการขอกลับเข้าศึกษาต่อและใบตอบรับ(กรณีศึกษาต่อต่างประเทศ)  
  ว่าด้วยการขอพักการเรียน พ.ศ ๒๕๕๕     คำร้องขอลาพักการเรียน  
  ว่าด้วยการขอกลับเข้าเรียนต่อโรงเรียน พ.ศ ๒๕๕๕     คำร้องขอกลับเข้าเรียนต่อ  
  ว่าด้วยการขอลาออกจากโรงเรียน พ.ศ ๒๕๕๕     ใบลาออกจากการเป็นนักเรียน  
  ว่าด้วยการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน พ.ศ ๒๕๕๕     ใบแจ้งสถานภาพของนักเรียน  
  ใบแจ้งการจำหน่ายนักเรียน  
  การประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนเพลินพัฒนา พ.ศ ๒๕๕๐  

  ระเบียบปฏิบัติในการขอเอกสารหลักฐานการศึกษา  
      - แบบขอหลักฐานการศึกษา
      - แบบยื่นคำร้องขอ ปพ.1 แทนฉบับเดิม

  การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนนักเรียน   แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนนักเรียน  

ปรับปรุงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 02 Aug 11@ 12:04:26 ICT (631 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 3)

เล่าสู่กันฟัง: ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ ภาค วิมังสา ๒๕๕๓
เพลินพัฒนา
 

ชื่นใจ...ได้เรียนรู้
ภาควิมังสา ปีการศึกษา ๒๕๕๓

งาน “ชื่นใจ...ได้เรียนรู้”เป็นการประมวลความรู้ ที่ไม่ใช่การ
สอบวัดความรู้แต่เป็นการนำเสนอความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนรู้มาสู่ผู้อื่น ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการกับเรื่องที่เรียนรู้ไปให้เกิดผลสะท้อนกลับมา
ยังตัวผู้เรียน ตัวกลุ่ม และตัวผู้เข้าร่วมงาน ที่ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Tuesday 03 May 11@ 15:07:51 ICT (340 ครั้ง)
(มีต่อ... | 9564 ไบต์ | แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

เทศกาลของโรงเรียน: Math Day คณิตคิดสนุก
เพลินพัฒนา
  “Math Day” คณิตคิดสนุก

วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริเวณโถงชั้น ๑ และพื้นที่โดยรอบอาคารประถมต้น คึกคักไปด้วยนานากิจกรรมความรู้คณิตศาสตร์ในงาน “Math Day” กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่คณะครูหน่วยวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Tuesday 01 Mar 11@ 15:00:38 ICT (394 ครั้ง)
(มีต่อ... | 9886 ไบต์ | แสดงความเห็น? | เทศกาลของโรงเรียน | จำนวน: 0)

จดหมายข่าว: จดหมายข่าวเพลินพัฒนา ฉบับที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
เพลินพัฒนา
 

สวัสดีค่ะ คุณครู

     สองสัปดาห์ที่ผ่านมามีกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจหลายงานเกิดขึ้นในโรงเรียนของเรา ทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆ คุณครู และผู้ปกครอง เช่น เสวนา “เด็กสมาธิสั้น” ของส่วนการศึกษาพิเศษ, โครงการ Math Day, การเรียนรู้เรื่องวันมาฆบูชาของช่วงชั้นที่ ๑, การบรรยายเรื่องเพศศึกษาในวัยเรียนของช่วงชั้นที่ ๒, เรื่องน่าชื่นใจของเด็กมัธยม, การแสดงมหกรรมดนตรีชีวิตของครอบครัวเพลินพัฒนา

อ่านต่อ !!! คลิก

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Monday 28 Feb 11@ 08:09:40 ICT (252 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จดหมายข่าว | จำนวน: 0)

316 เรื่อง (64 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 ]
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที