Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
การเรียนการสอน: ชมรมศิลปะประดิษฐ์จากผ้า
ช่วงชั้นที่ ๑
  ชมรมศิลปะประดิษฐ์จากผ้า

     กิจกรรมชมรมในช่วงชั้นประถมต้น (ชั้น ๑ - ชั้น ๓) เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนความเป็น “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” ของเพลินพัฒนาได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยปีการศึกษานี้มีผู้ปกครองอาสามาช่วยเป็นที่ปรึกษาชมรมต่างๆ หลายชมรม เช่น ชมรมเกษตรอินทรีย์ ชมรมโยคะเด็ก ชมรมของเล่นเด็ก ชมรมดนตรีไทย (ขิม) และชมรมศิลปะประดิษฐ์จากผ้า ซึ่งนอกจากจะมาเป็นที่ปรึกษาแล้ว คุณพ่อคุณแม่หลายท่านยังสละเวลามาช่วยสอนและสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ในชมรมอีกด้วยค่ะ
     
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Monday 31 Jan 11@ 12:58:18 ICT (198 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3139 ไบต์ | แสดงความเห็น? | การเรียนการสอน | จำนวน: 0)

เส้นทางครูเพื่อศิษย์
วิชาการ & KO
  เส้นทางครูเพื่อศิษย์

“เส้นทางครูเพื่อศิษย์” เป็นหนังสือที่คุณครูใหม่-วิมลศรี ศุษิลวรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนด้านการจัดการความรู้ เขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงานเป็นครูอยู่ในโรงเรียนเพลินพัฒนา นับแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีการพัฒนามนุษย์เป็นเป้าหมายการทำงาน เช่น BBL กับการพัฒนาการเรียนรู้, การเรียนรู้ที่เนิบช้า สดใหม่ และเป็นปัจจุบัน, การเรียนการสอนที่เร้าพลัง, การสร้างคนให้ดี เก่ง และมีความสุขอยู่ในตน, เรียนรู้ด้วยโครงงาน เป็นต้น
     
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Saturday 29 Jan 11@ 14:10:01 ICT (213 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2382 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

เล่าสู่กันฟัง: สาส์นจากผู้อำนวยการ
เพลินพัฒนา
 

สาส์นจากผู้อำนวยการ

     
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Saturday 29 Jan 11@ 13:20:21 ICT (263 ครั้ง)
(มีต่อ... | 11467 ไบต์ | แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

จดหมายข่าวเพลินพัฒนาฉบับที่ ๑๖
เพลินพัฒนา
 

เรียน คุณครูทุกท่านครับ

     การประชุมปฏิบัติการในวันศุกร์และเสาร์ที่ ๒๑ และ ๒๒ มกราคมที่เพิ่งผ่านไปนี้ ที่มีบุคลากรชาวเพลินพัฒนาเข้าร่วมประมาณ ๒๕๐ ชีวิต เราประสบความสำเร็จในการมาทำงานร่วมกันหลายอย่าง

อ่านต่อ !!! คลิก

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Saturday 29 Jan 11@ 11:05:20 ICT (183 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

กิจกรรมบุคลากร: เพลินอ่าน
วิชาการ & KO
  เพลินอ่าน ตอน โหมโรง

     ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่จะถึงนี้ โรงเรียนเพลินพัฒนาตั้งใจที่จะทำโครงการ “เพลินอ่าน” เพื่อสร้างอุปนิสัยให้เด็กๆ รักการอ่านกันทั้งโรงเรียน ปีนี้จึงเริ่มทำกิจกรรมโหมโรงเป็นการอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมเก็บชุดความรู้เอาไว้ใช้งาน

     
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Wednesday 19 Jan 11@ 16:03:58 ICT (257 ครั้ง)
(มีต่อ... | 12581 ไบต์ | แสดงความเห็น? | กิจกรรมบุคลากร | จำนวน: 5)

523 เรื่อง (105 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 ]
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที