Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
กิจกรรมนักเรียน: Play and Learn Plearn Music
ช่วงชั้นอนุบาล
 

Music for Children 1st
Play and Learn Plearn Music

ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Friday 04 Apr 08@ 13:36:11 ICT (322 ครั้ง)
(มีต่อ... | 7467 ไบต์ | แสดงความเห็น? | กิจกรรมนักเรียน | จำนวน: 0)

ข่าวประชาสัมพันธ์: วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
โรงเรียน

เรามีเรื่องที่อยาก...นำเสนอ...

ผู้บันทึก admin เมื่อ Wednesday 26 Mar 08@ 11:45:58 ICT (192 ครั้ง)
(มีต่อ... | 466 ไบต์ | แสดงความเห็น? | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวน: 0)

เรื่องดีๆจากคุณวิบูลย์
ฝ่ายชุมชน

คุณวิบูลศักดิ์จะส่งเมลล์มาให้พวกเราทุกคนอ่านแต่กลัวเปลืองแบนด์วิช

เลยฝากมาลง อินทราเน็ตค่ะ คลิก

ผู้บันทึก admin เมื่อ Wednesday 19 Mar 08@ 15:42:34 ICT (165 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 5)

ภาคสนาม: พลิกฟื้นคุณค่าหาความหมายให้ขยะและคนชายขอบ
ช่วงชั้นที่ ๓
 

พลิกฟื้นคุณค่าหาความหมายให้ขยะและคนชายขอบ

ภาคสนามหน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น ๗/๑ เรื่อง “พลิกฟื้นคุณค่าหาความหมายให้ขยะและคนชายขอบ”
ณ วัดสวนแก้ว ในวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Tuesday 11 Mar 08@ 11:50:01 ICT (268 ครั้ง)
(มีต่อ... | 8795 ไบต์ | แสดงความเห็น? | ภาคสนาม | จำนวน: 0)

เทศกาลของโรงเรียน: งานมหกรรมดนตรีชีวิต
เพลินพัฒนา
 

มหกรรมดนตรีชีวิต
วันที่ ๒๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Tuesday 11 Mar 08@ 11:07:50 ICT (217 ครั้ง)
(มีต่อ... | 9356 ไบต์ | แสดงความเห็น? | เทศกาลของโรงเรียน | จำนวน: 0)

523 เรื่อง (105 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 ]
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.19 วินาที