Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
จดหมายข่าว: จดหมายข่าวเพลินพัฒนาฉบับที่ ๒
เพลินพัฒนา
  จดหมายข่าวเพลินพัฒนาฉบับที่ ๒
วันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑

สวัสดีค่ะ คุณครูทุกท่าน
จดหมายข่าวฉบับเปิดภาคเรียนได้แนะนำคุณครูในช่วงชั้นอนุบาล-ช่วงชั้นที่ ๔ ให้รู้จักกันไปแล้ว ฉบับนี้และฉบับต่อไปจะทยอยแนะนำคุณคร ูและบุคลากรในส่วนสนับสนุนให้รู้จักกันเพิ่มเติมค่ะ

อ่านต่อ คลิก!!

ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Friday 06 Jun 08@ 16:35:36 ICT (198 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จดหมายข่าว | จำนวน: 0)

ข่าวประชาสัมพันธ์: การบอกเล่าเรื่องราวในจดหมายข่าวและกำแพงข่าว
เพลินพัฒนา

      เรื่องดีๆ ที่ต้องบอกต่อ

                   คุณครูท่านใด  หน่วยวิชาใดก็ได้ค่ะ ที่มีข้อมูล / ข่าวคราว เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้  โครงงาน ที่สนุกๆ น่าสนใจ หรือมีกระบวนการเรียนการสอนที่ภูมิใจนำเสนอ มีผลงานนักเรียนที่อยากให้พวกเราเพื่อนพ้องน้องพี่   ชาวเพลินพัฒนาได้มาชื่นชมกับเราและเด็กๆของเรา 
    

                    ส่วนงานสื่อสารองค์กร โดยครูเป้ เบอร์ภายใน 3103  ยินดีช่วยแพร่กระจายเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้พวกเราได้ชื่นชม และเรียนรู้จากกันและกันและให้ผู้ปกครอง
ได้ร่วมรับรู้ ( และชื่นชมพวกเราด้วย ) 

      
                    บอกเล่าล่วงหน้า  จะเจอหน้าแล้วกระซิบบอก หรือโทรมาบอก   หรือเขียนมาเล่าด้วยตนเองก็ได้     ครูเป้จะตามไปทำข่าว ทำประมวลความรู้ นำมาเล่าต่อใน

      ** จดหมายข่าวเพลินพัฒนา ที่ออกทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1 และศุกร์สัปดาห์ที่ 3
ของเดือน  (ปิดรับต้นฉบับภายในวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และ สัปดาห์ที่ 3 )

                     กำหนดออกของจดหมายข่าวภาคฉันทะ
                ฉบับที่ 1     -   วันศุกร์ที่     23   พ.ค.
                ฉบับที่ 2     -   วันศุกร์ที่       6   มิ.ย.
                ฉบับที่ 3     -   วันศุกร์ที่     20   มิ.ย.
                ฉบับที่ 4     -   วันศุกร์ที่       4   ก.ค.
                ฉบับที่ 5     -   วันพุธที่       16  ก.ค.(ปิดต้นฉบับภายในวันที่ 10  ก.ค.)

     
       ** กำแพงข่าวเพลินพัฒนา    ทุกสัปดาห์จะมีเรื่องใหม่ๆ มาบอกเล่าค่ะ และจะเสนอผ่าน Website โรงเรียน /Intranetและถ้ามีประเด็นน่าสนใจจริงๆ ก็จะรวบรวม
ประมวล เป็นบทความในสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์  /รายการโทรทัศน์ ฯลฯ  
หรือ อาจเชิญสื่อเหล่านี้มาถ่ายทำ/สัมภาษณ์ต่อไปค่ะ


  
                    
                                            ขอบคุณค่ะ
                                            ครูเป้ ส่วนสื่อสารองค์กร   เบอร์ภายใน 3103 

 

ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Tuesday 27 May 08@ 09:54:24 ICT (226 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวน: 0)

จดหมายข่าว: จดหมายข่าวเพลินพัฒนาฉบับที่ ๑
เพลินพัฒนา
  จดหมายข่าวเพลินพัฒนาฉบับที่ ๑
วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ภาคฉันทะ... ภาคเรียนแห่งศรัทธา การซึมซับ และการปลูกฝังคุณสมบัติสำคัญการเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน

อ่านต่อ คลิก!!

ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Monday 26 May 08@ 14:02:10 ICT (229 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จดหมายข่าว | จำนวน: 0)

ขอแจ้ง รถรับ-ส่งบุคคลากร
โรงเรียนโรงเรียนจัดสวัสดิการบริการรับ-ส่ง บุคลากร  โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2551
มีรายละเอียดดังนี้

รถตู้โรงเรียน (คันที่ 1)
จุดจอดรับช่วงเช้า จุดที่ 1 : เซฟอี  เวลา  7.10 น.  
                       จุดที่ 2 : ปากซอยสวนผัก (ร้านขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู)เวลา7.20 น.  
ช่วงเย็น รถออกจากโรงเรียนเวลา 17.00 น.ไปส่งที่ป้ายรถเมล์ตรงข้ามเซฟอี

รถสองแถวประจำทาง (คันที่ 2) รถสีแดงมีป้ายโรงเรียนติดหน้ารถ
จุดจอดรับช่วงเช้า  รอบที่ 1 : เซฟอี เวลา  7.15 น.    
                         รอบที่ 2 : เซฟอี เวลา  7.30 น. 
ช่วงเย็น รถออกจากโรงเรียนรอบที่ 1 เวลา 17.30 น.ไปส่งที่ป้ายรถเมล์ฝั่งตรงข้ามเซฟอี
           รถออกจากโรงเรียนรอบที่ 2 เวลา 18.00 น.ไปส่งที่ป้ายรถเมล์ฝั่งตรงข้ามเซฟอี

สรุป  จุดจอดรับช่วงเช้า 
เวลา 7.10 น. เซฟอี
เวลา 7.15 น. เซฟอี
เวลา 7.20 น.  ปากซอยถนนกาญจนาพิเศษ(วงแหวนตะัวันตก)
เวลา 7.30 น. เซฟอี
      จุดจอดส่งช่วงเย็น ออกจากโรงเรียน
เวลา 17:00 น. ส่งที่ป้ายรถเมล์ฝั่งตรงข้ามเซฟอี
เวลา 17:30 น. ส่งที่ป้ายรถเมล์ฝั่งตรงข้ามเซฟอี
เวลา 18:00 น. ส่งที่ป้ายรถเมล์ฝั่งตรงข้ามเซฟอี
ผู้บันทึก admin เมื่อ Friday 23 May 08@ 13:55:34 ICT (250 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ระเบียบปฏิบัติงาน: แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์ต่อภายในส่วนสื่อสารองค์กร
สำนักอำนวยการ

ส่วนสื่อสารองค์กรเปลี่ยนแปลงเบอร์ต่อภายในดังนี้ค่ะ

     -  รับสมัคร น.ร.ใหม่ (ครูจอย/ครูเอิง) เบอร์ต่อภายใน 111, 222

     -  ครูณี   เบอร์ต่อภายใน   3106

     -  ครูเก๋/ครูเป้/ครูน้ำฝน      เบอร์ต่อภายใน    3103

ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Thursday 22 May 08@ 11:08:39 ICT (247 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | ระเบียบปฏิบัติงาน | จำนวน: 0)

523 เรื่อง (105 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 ]
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที