Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
กิจกรรมผู้ปกครอง: คุณแม่สอนหนู อ.๓ ทำสาคูแคนตาลูป
ช่วงชั้นอนุบาล
  คุณแม่สอนหนู อ.๓
ทำสาคูแคนตาลูป
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Friday 04 Sep 09@ 09:25:29 ICT (246 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3776 ไบต์ | แสดงความเห็น? | กิจกรรมผู้ปกครอง | จำนวน: 5)

ภาคสนาม: ภาคสนามชั้น๗ “พลิกฟื้นคุณค่า หาความหมายให้คนชายขอบ”
ช่วงชั้นที่ ๓
  ภาคสนามชั้น ๗

“พลิกฟื้นคุณค่า หาความหมายให้คนชายขอบ”
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Thursday 03 Sep 09@ 16:41:26 ICT (216 ครั้ง)
(มีต่อ... | 6432 ไบต์ | แสดงความเห็น? | ภาคสนาม | จำนวน: 0)

การเรียนการสอน: คณิตคิดเร็ว ช่วงชั้นที่ ๑
ช่วงชั้นที่ ๑
  คณิตคิดเร็ว ช่วงชั้นที่ ๑
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Wednesday 02 Sep 09@ 14:31:23 ICT (211 ครั้ง)
(มีต่อ... | 8354 ไบต์ | แสดงความเห็น? | การเรียนการสอน | จำนวน: 0)

ภาคสนาม: ภาคสนาม อ.๓ “หนูๆ เรียนรู้ห้องสมุดนอกโรงเรียน”
ช่วงชั้นอนุบาล
  ภาคสนาม อ.๓

“หนูๆ เรียนรู้ห้องสมุดนอกโรงเรียน”
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Monday 31 Aug 09@ 16:18:11 ICT (217 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3340 ไบต์ | แสดงความเห็น? | ภาคสนาม | จำนวน: 5)

เทศกาลของโรงเรียน: การแข่งขันรักบี้ภายใน ครั้งที่ ๓
เพลินพัฒนา
  การแข่งขันรักบี้ภายใน ครั้งที่ ๓
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Monday 31 Aug 09@ 13:31:48 ICT (223 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3089 ไบต์ | แสดงความเห็น? | เทศกาลของโรงเรียน | จำนวน: 0)

523 เรื่อง (105 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 ]
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที