Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
บทความจากนิตยสาร add magazine คอลัมน์"มุมเรียนรู้"ฉบับ มีนาคม ๕๓
เพลินพัฒนา
 

เด็กกับธรรมชาติ

      เวลาเด็กๆ ได้อยู่กับธรรมชาติ เขาจะเรียนรู้อย่างเพลิดเพลินมีความสุข เพราะหัวใจของเด็กนั้นใฝ่หาธรรมชาติที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่และมีอะไรให้ค้นหาเสมอ


อ่านต่อ !!! คลิก

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Thursday 03 Jun 10@ 13:40:21 ICT (169 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

จดหมายข่าว: จดหมายข่าวเพลินพัฒนาฉบับที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
เพลินพัฒนา
 

เรียน คุณครูทุกท่าน

    จดหมายข่าวเพลินพัฒนาฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีการศึกษา ๒๕๕๓วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ต้องเลื่อนกระเถิบมาเป็นวันที่ ๒๔พฤษภาคมนี้ จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองมีบางคนถามผมด้วยความเป็นห่วงว่า "ในฐานะโรงเรียนเราควรมีบทบาทอย่างไร หรือควรสอนอะไรให้เด็กนักเรียนของเราจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานี้"

อ่านต่อ !!! คลิก

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Monday 31 May 10@ 10:41:37 ICT (176 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จดหมายข่าว | จำนวน: 0)

ละครสอนครู
วิชาการ
  ละครสอนครู
เล่าเรื่องโดย : คุณครูวนิดา สายทองอินทร์ (ครูอ้อ)

    เนื่องจากภาคเรียนวิมังสานี้ หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยระดับช่วงชั้น ๒ จัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือเรียนวรรณกรรมปฏิสัมพันธ์

     
     
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Monday 15 Mar 10@ 16:31:01 ICT (264 ครั้ง)
(มีต่อ... | 8447 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 5)

การเรียนการสอน: พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วย “หนังสืออ่านนอกเวลา”
วิชาการ
  พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ด้วย “หนังสืออ่านนอกเวลา”

    ทีมคุณครูหน่วยวิชา ESL ช่วงชั้นที่ ๑ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน (Reading) ภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ ในช่วงชั้นที่ ๑

     
     
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Monday 15 Mar 10@ 10:50:54 ICT (371 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5345 ไบต์ | แสดงความเห็น? | การเรียนการสอน | จำนวน: 0)

เทศกาลของโรงเรียน: ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ น้องหนูอนุบาล
ช่วงชั้นอนุบาล
       สัปดาห์ที่ ๗ ที่ผ่านมา ผู้ปกครองช่วงชั้นอนุบาลที่มีโอกาสมาร่วมงาน “ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ น้องหนูอนุบาล” คงจะรู้สึกชื่นใจไปกับพัฒนาการและการเติบโตของลูกๆ ผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบ ที่เด็กๆ ตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Thursday 11 Mar 10@ 15:20:39 ICT (187 ครั้ง)
(มีต่อ... | 6608 ไบต์ | แสดงความเห็น? | เทศกาลของโรงเรียน | จำนวน: 0)

523 เรื่อง (105 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 ]
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที