มหกรรมดนตรีชีวิต
วัน Monday 28 Feb 11@ 12:49:48 ICT
หัวข้อ: ช่วงชั้นที่ ๓


  มหกรรมดนตรีชีวิต


 
     ยามเย็นหลังเวลาเลิกเรียนของวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริเวณลานนาฬิกาแดดริมสนามรักบี้ฟุตบอล หนาแน่นไปด้วยผู้ชมทั้งเด็กๆ คุณครู บุคลากร และผู้ปกครอง ที่มาร่วมชมการแสดงดนตรีในงาน “มหกรรมดนตรีชีวิต” เวทีแสดงความสามารถด้านดนตรีของชาวเพลินพัฒนาในรูปแบบการรวมวงออร์เคสตร้า วงคอรัส และวงดนตรีของนักเรียน ด้วยมุ่งหมายจะสร้างกลุ่มผู้ฟังที่มีความรักความเข้าใจในดนตรีผ่านกิจกรรมดนตรีต่างๆ และสร้างสุนทรียะทางดนตรีให้เกิดขึ้นในชุมชนเพลินพัฒนา
 
 
     
     
     ในวันนั้นเปิดงานด้วยเสียงเพลงเพราะๆ ของนักเรียนจากชมรมดนตรีเพื่อชีวิตช่วงชั้นที่ ๒ การแสดงรวมวงเพื่อการสอบในหน่วยวิชาดนตรีชีวิตของนักเรียนชั้น ๘ ในเพลง Pachelbel’s Canon อำนวยเพลงโดยคุณครูสมโภชน์ มั่งสาคร และชั้น ๗/๑ ในเพลง Kangaroo, Kecskemet Canon และเอกเขนก อำนวยเพลงโดยคุณครูขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์ จากนั้นก็ถึงเวลาที่หลายคนรอคอย นั่นคือ การขับร้องประสานเสียงของวงสวนผักคอรัส (Suanpak Chorus) และวงเพลินพัฒนาฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตรา (Plearnpattana Philharmonic Orchestra) วงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวกันของครอบครัวเพลินพัฒนาผู้มีใจรักในเสียงดนตรีในโครงการ Plearnpattana Philharmonic Project ซึ่งสร้างความประทับใจและเรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมกึกก้อง ก่อนจะปิดงานด้วยการมอบเวทีให้นักเรียนได้มาแสดงความสามารถด้านดนตรีตามที่แต่ละคนถนัด ส่งท้ายให้ค่ำคืนนั้นอบอวลไปด้วยเสียงเพลงและความสุขของทุกคนในงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ชม นักร้อง นักดนตรี และที่จะลืมกล่าวถึงไม่ได้คือ ทีมคุณครูดนตรีชีวิตผู้อยู่เบื้องหลังงานมหกรรมดนตรีชีวิตในครั้งนี้ ได้แก่ คุณครูวชิรวิชญ์ ปัญญาลักษณ์ (Conductor) คุณครูสมโภชน์ มั่งสาคร (Conductor) คุณครูขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์ (Conductor) และคุณครูต้นเถา ช่วยประสิทธิ์ (ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน)
 
 
     
     
“ผมมีความรู้สึกชื่นชมและยินดีกับการจัดการแสดงในครั้งนี้ และเป็นพิเศษกับวง Plearnpattana Philharmonic Orchestra และวง Suanpak Chorus วงที่เปรียบเสมือนเวทีในชีวิตจริงที่นักเรียนจะสามารถเรียนรู้การทำงาน และใช้ความสามารถตัวเองได้เยี่ยงมืออาชีพ”

คุณทนง โชติสรยุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
  “วง Plearnpattana Philharmonic Orchestra และสวนผักคอรัส เกิดขึ้นจากกลุ่มนักเรียน ผู้ปกครอง และครูจำนวนหนึ่ง ที่มีใจรักในดนตรี และมีทักษะพอเล่นเครื่องดนตรีได้บ้าง ขับร้องได้บ้าง มาร่วมก่อตั้งวงด้วยกัน โดยโรงเรียนได้เชิญคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหลายแห่งมาช่วยฝึกซ้อมและเรียบเรียงเพลงขึ้นให้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้นักดนตรีมือใหม่ของพวกเราได้มีโอกาสร่วมวงด้วยกัน... นักดนตรีเด็กๆ ได้ฝึกและเรียนรู้ไปพร้อมกับพี่ๆ คุณครู และพ่อแม่ ฝึกทั้งทักษะทางดนตรีและการกำกับตัวเองเหมือนสมาชิกวงที่เป็นมืออาชีพจริงๆ...เพราะการเล่นของทุกคนมีผลต่อวง ต้องผ่านอุปสรรคและต่อสู้กับตัวเองไม่น้อย จนออกมาเป็นผลงานในวันนี้”

คุณครูวีณา ว่องไววิทย์ (ครูส้ม) รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักอำนวยการ
     
     
“เป้าหมายของการเรียนหน่วยวิชาดนตรีชีวิตสำหรับนักเรียนมัธยมฯ คือการนำดนตรีมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนานักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง ๓ ด้าน กล่าวคือ นอกจากจะมีทักษะด้านดนตรีพื้นฐาน คือการอ่านโน้ต การเปล่งเสียง และการฝึกฟัง (ear training) ที่แม่นยำและซับซ้อนขึ้น นักเรียนยังได้พัฒนาทักษะชีวิต และทักษะการทำงาน เช่น การกำกับตนเอง การเรียนรู้ที่จะทำงานกับครูฝึกและวาทยากร การทำงานเป็นทีมและร่วมกับผู้คนที่หลากหลาย ซึ่งต้องอาศัยการ “ฟัง” และการสังเกตกัน การให้อภัยและให้โอกาสกันและกัน เป็นต้น”

ดร.บงกช เศวตามร์ (ครูต้น) ครูใหญ่ฝ่ายมัธยมฯ
 
     
     
     
     

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กรบทความนี้มาจาก ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง
http://www.plearnpattana.com/intra/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.plearnpattana.com/intra//modules.php?name=News&file=article&sid=706