นักศึกษาญี่ปุ่น-ร.ร.นานาชาติ
วัน Friday 14 Jan 11@ 15:32:58 ICT
หัวข้อ: เพลินพัฒนา


  นักศึกษาญี่ปุ่น-ร.ร.นานาชาติ
ดูงานที่เพลินฯ
     


     วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะครูจากโรงเรียนนันทชาติ เกรดสคูล และพรีสคูล จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาศึกษาศาตร์สำหรับเด็กเล็กจาก Seibi Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น กว่า ๔๐ คน มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในช่วงชั้นอนุบาลและช่วงชั้นประถมที่โรงเรียนเพลินพัฒนา โดยช่วงเช้าคณะศึกษาดูงานได้ชมการแสดงวันคริสต์มาสของเด็กๆ ก่อนจะเยี่ยยมชมโรงเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการข้าวของเด็กๆ ช่วงชั้นอนุบาล ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมชมทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นไม่น้อย โดยมีคุณครูเยาวราช สิทธิภู่ประเสริฐ (ครูติ๊ก) คุณครูสาวิตรี ปี่แก้ว (ครูแน็ต) คุณครูวิชาการช่วงชั้นอนุบาล และคุณครูศรัณธร แก้วคูณ (ครูหนึ่ง) คุณครูวิชาการช่วงชั้นประถม ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถามต่างๆ


     นอกจากนี้ยังมีนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ ที่มีทักษะภาษาญี่ปุ่นมาร่วมให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชมจากประเทศญี่ปุ่นด้วย คือ ด.ญ.นภัสสร ติยะจามร (บีม) ชั้น ๗/๑ ด.ญ.กัญจน์ธิดา ฉัตรไมตรี (มีมี่) ชั้น ๗/๒ น.ส.ลลิลธร เอกภูธร (หมิว) ชั้น ๑๑ และ น.ส.แพรวา บุญเสนันท์ (ว้าวา) ชั้น ๑๑ ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนค่ะ
ชอบการฝึกให้นักเรียนรู้จักตนเอง และยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็น และประทับใจรูปแบบในการพัฒนาเด็กที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต เน้น ดี เก่ง มีความสุข” ส่วนหนึ่งความประทับใจจากผู้มาศึกษาดูงาน

 

 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กรบทความนี้มาจาก ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง
http://www.plearnpattana.com/intra/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.plearnpattana.com/intra//modules.php?name=News&file=article&sid=681