ชั่วโมงเรียนว่ายน้ำของนักเรียนชั้น ๑
วัน Tuesday 17 Aug 10@ 14:01:53 ICT
หัวข้อ: ช่วงชั้นที่ ๑


  เรียนว่ายน้ำของนักเรียนชั้น ๑
 
ถาม

     คุณแม่น้องสิริกาญจน์ โกศัลวิตร ชั้น 1/ 4เสนออยากให้โรงเรียนปรับชั่วโมงว่ายน้ำในชั้น 1 ไม่ให้ตรงหน้าฝน ให้ไปอยู่ในภาควิริยะ เพราะเสียดายโอกาสที่มีเด็กป่วย ต้องขาดเรียน

ตอบ

    คุณครูน้อย -จันทนา หัวหน้าช่วงชั้นที่ ๑ ชี้แจงว่าการเรียนว่ายน้ำ Survival swimming จะเป็นการพัฒนาร่างกาย ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาเด็กๆในวัยประถมค่ะ โดยจะมีการเรียนต่อเนื่อง ๑๕ ช.ม ทั้งในภาคทฤษฏีและการปฏิบัติ ในช่วงภาคเรียนที่ ๑ ซึ่งยังเป็นช่วงที่มีฝนตกไม่มากนัก โดยคุณครูกีฬาจะคอยดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดค่ะ เพื่อให้เด็กๆทุกคนได้เรียนรู้อย่างครบถ้วน ตามเป้าหมายที่วางไว้

 

 

เสนอแนะโดย : คุณแม่น้อง สิริกาญจน์ โกศิลวิตร ชั้น ๑/๔
     
รับเรื่องเมื่อ : ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
     
ตอบกลับเมื่อ : ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
     
แจ้งทาง Intranet เมื่อ : ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓

 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

 

 

บทความนี้มาจาก ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง
http://www.plearnpattana.com/intra/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.plearnpattana.com/intra//modules.php?name=News&file=article&sid=618