ภาคสนามชั้น๗ “พลิกฟื้นคุณค่า หาความหมายให้คนชายขอบ”
วัน Thursday 03 Sep 09@ 16:41:26 ICT
หัวข้อ: ช่วงชั้นที่ ๓


  ภาคสนามชั้น ๗

“พลิกฟื้นคุณค่า หาความหมายให้คนชายขอบ”


     
     
    คุณครูหน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษาพานักเรียนชั้น ๗ ออกภาคสนามเรื่อง “พลิกฟื้นคุณค่า หาความหมายให้คนชายขอบ” ที่วัดสวนแก้ว ชุมชนที่พักพิงของสิ่งของ (ขยะ) และบุคคลที่สังคมทอดทิ้ง (คนชายขอบ)เช่นคนชราเด็กคนพิการหรือผู้เคยต้องโทษให้กลับมามีคุณค่าด้วยการสร้างอาชีพและรายได้จากขยะทั้งการคัดแยกขยะส่งขายและรับบริจาคของเก่าเพื่อนำมาซ่อมแซมแล้วจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะที่กำลังล้นโลกแต่ยังช่วยให้บุคคลเหล่านี้กลับมามีที่ยืนในสังคมได้อีกครั้ง
 
 
     
     
    จากการร่วมใช้ชีวิตที่ชุมชนวัดสวนแก้วเป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ส.ค.๕๒ นักเรียนได้ศึกษากระบวนการจัดการขยะด้วยวิธีการสังเกตและลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ศึกษาชีวิตของกลุ่มคนชายขอบที่อาศัยและทำงานอยู่ที่วัดสวนแก้ว โดยการพูดคุย สัมภาษณ์ และร่วมทำงาน ทำให้นักเรียนได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตที่พอดีและพอเพียง มองเห็นคุณค่าของคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเคยรับรู้ว่าไร้ค่า แต่คนกลุ่มเดียวกันนี้เองที่เป็นผู้ช่วยกำจัดขยะและของเหลือใช้แทนเราทุกคน การออกภาคสนามครั้งนี้จึงทำให้นักเรียนมองเห็นประโยชน์ของขยะ ได้รับรู้ถึงคุณค่าของคนทำงานกับขยะ
 
 
     
     
    ที่สำคัญคือนักเรียนจะเกิดการ “มองใหม่” เพราะพวกเขามีวิธีให้คุณค่าและความหมายกับเรื่องที่เคยมองว่า “ไร้ค่า” ใหม่นั่นเอง
 
 
     
     
การ์ดจากใจเด็กถึงคนชายขอบ
 
 
 
ผลงานของน้อง จีเนียส ด.ช. ศุภโชติ เจริญสินทวีกุล
 
 
 
ผลงานของน้องหมี่ ด.ญ. จิชดา ทรัพย์วงศ์วินิจ
 
 
 
ผลงานของน้องมด กนกพันธ์ ขัตตินานนท์
 
 
 
ผลงานของน้องฝ้าย สุพิชา จิระศิริโสภณ
 
 

 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กรบทความนี้มาจาก ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง
http://www.plearnpattana.com/intra/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.plearnpattana.com/intra//modules.php?name=News&file=article&sid=453