รักโลก… ให้โลกรัก
วัน Thursday 20 Aug 09@ 14:44:39 ICT
หัวข้อ: เพลินพัฒนา


  รักโลก…
ให้โลกรัก


     ผู้ปกครองอาสาในโครงการ “รักโลก...ให้โลกรัก” เดินหน้ารณรงค์เรื่องการลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง โดยทยอยให้ความรู้กับนักเรียนในช่วงชั้นต่างๆ ตั้งแต่ภาคฉันทะจนมาถึงภาควิริยะ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งจะทำให้สามารถนำขยะแต่ละประเภทไปใช้ต่อหรือกำจัดได้อย่างเหมาะ เช่น ขยะพลาสติกที่นำไปรีไซเคิล ขยะเศษอาหารที่สามารถนำไปเลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ยชีวภาพ ขยะมีพิษที่จะนำไปจัดการโดยไม่ทิ้งสารพิษตกค้าง ฯลฯ
 
 
     
     
     นอกจากนี้ผู้ปกครองอาสายังรณรงค์ให้เด็กๆ หันมาใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำแทนถุงพลาสติก เช่น ปิ่นโต กล่องใส่อาหาร กระติกหรือกระบอกน้ำ ซึ่งแทบทุกบ้านจะมีอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่คุ้นเคยที่จะใส่ติดรถ หรือถือติดมือมาใส่อาหารที่ซื้อจากร้าน เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะภาชนะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก และยังเป็นผลดีต่อสุขภาพด้วย เพราะมีรายงานวิจัยระบุว่า การรับประทานอาหารร้อนจัดที่บรรจุในถุงพลาสติกเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็ง
 
 
     
     
     ขอขอบคุณผู้ปกครองอาสาโครงการ “รักโลก...ให้โลกรัก” ทุกท่านที่มาร่วมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ และชุมชนเพลินพัฒนาของเรา และขอความร่วมมือชาวเพลินพัฒนามาร่วมกันลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนของเราให้น่าอยู่... มารักโลก...ให้โลกรักเรากันเถอะค่ะ
 
 

 โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

 

 

 บทความนี้มาจาก ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง
http://www.plearnpattana.com/intra/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.plearnpattana.com/intra//modules.php?name=News&file=article&sid=444