พูดและฟังให้หัวใจแช่มชื่น
วัน Wednesday 04 Feb 09@ 09:00:02 ICT
หัวข้อ: ฝ่ายชุมชน


      ขอเชิญชวนคุณครู(ที่มีเวลาว่าง และสนใจ) เข้าสัมมนาเรื่อง  
                 "พูดและฟังให้หัวใจแช่มชื่น"
*  เรียนรู้วิธีการสื่อสาร  พูดอย่างไรให้ลูกฟัง ฟังอย่างไรให้ลูกพูด
* การฟังอย่างลึกซึ้ง สะท้อนอารมณ์ ที่ทำให้ลูกและคนรอบข้างปรารถนาที่จะพูดคุยกับคุณมากขึ้น
* พูดอย่างไรที่ไม่พลั้งเผลอทำร้ายจิตใจของลูกหรือคนรอบข้าง
* การชมเชย และ ชื่นชม ต่างกันอย่างไร ในการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับลูกๆ และคนรอบข้าง
* สร้าง Self Esteem พูดเพื่อบ่มเพาะความกล้าจากภายใน

วิทยากร คุณอังคณา  มาศรังสรรค์
ครู กระบวนกร นักการศึกษา และคุณแม่โฮมสคูลลูกชาย 2 คน

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552   เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ใหม่
สำรองที่นั่งได้ที่ ครูแพท ส่วนงานชุมชนแห่งการเรียนรู้  (ภายในวัน 20 ก.พ. 52)  ต่อ 6101บทความนี้มาจาก ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง
http://www.plearnpattana.com/intra/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.plearnpattana.com/intra//modules.php?name=News&file=article&sid=338