ภาคสนามชั้น๗ พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี
วัน Wednesday 26 Nov 08@ 15:29:31 ICT
หัวข้อ: ช่วงชั้นที่ ๓


  ภาคสนามชั้น ๗
ณ พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี


        วันที่ ๑๓ พฤศจิกายนที่ผ่านมา นักเรียนชั้น ๗ ออกศึกษาภาคสนามหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย เรื่อง "จากวิถีน้ำสู่วิถีแห่งภูมิปัญญาไทย" ณ กองเรือเล็ก แผนกเรือพระราชพิธี และพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี
 
 
     
     
        เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของเรือพระราชพิธี การจัดกระบวนเรือ งานพระราชพิธีทางน้ำ รวมถึงประเพณีการเห่เรือ นอกจากนั้นยังได้ชมสาธิตการเห่เรือจากฝีพายในกระบวนเรือพระราชพิธี และชมความงามของเรือพระที่นั่ง เรือพระราชพิธี
 
 
     
     
        พร้อมฟังบรรยายเกร็ดความรู้จากวิทยากรของกรมศิลปากร ก่อนจะจบกิจกรรมภาคสนามครั้งนี้ด้วยการให้นักเรียนแต่ง "กาพย์เห่เรือของฉัน" กันค่ะ
 
 
     
     
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

บทความนี้มาจาก ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง
http://www.plearnpattana.com/intra/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.plearnpattana.com/intra//modules.php?name=News&file=article&sid=313