เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
วัน Monday 17 Sep 07@ 11:22:12 ICT
หัวข้อ: เพลินพัฒนา


 
ครูกีฬาคนใหม่ของช่วงชั้นอนุบาล
 
คุณม่มณฑา-คุณแม่น้องดีน่า ชั้น อ.๑/๒ แสดงความคิดเห็นมาว่า การออกกำลังกายของเด็กๆ นั้นเป็นสิ่งสำคัญ ในช่วงชั้นอนุบาลจึงน่าจะมีครูผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาเป็นผู้สอนมากกว่าจะให้คุณครูประจำชั้นมาสอน เพราะครูประจำชั้นมีภาระงานมากอยู่แล้วค่ะ
 
ในภาคฉันทะและต้นภาควิริยะที่ผ่านมา โรงเรียนกำลังหาคุณครูกีฬาของช่วงชั้นอนุบาลอยู่ค่ะ ระหว่างนั้นจึงได้ให้คุณครูประจำชั้น ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านพัฒนาการเด็ก มาทำกิจกรรม Sensory Integration หรือการฝึกประสาทสัมผัสให้ตื่นตัวและคมไว เพิ่มเติมในช่วงเวลาของการออกกำลังกาย ตอนนี้ช่วงชั้นอนุบาลมีคุณครูกีฬาแล้ว ขอแนะนำให้รู้จักกันค่ะ ชื่อคุณครูฉัตรชัย เตมีสุภาพ หรือคุณครูอิฐ เป็นคุณครูที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านกีฬาและดนตรี ซึ่งจะมาช่วยดูแลกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านร่างกายค่ะ
 
บทความนี้มาจาก ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง
http://www.plearnpattana.com/intra/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.plearnpattana.com/intra//modules.php?name=News&file=article&sid=172