เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
วัน Tuesday 24 Jul 07@ 13:16:26 ICT
หัวข้อ: เพลินพัฒนา


 
การจัดถังแยกขยะในโรงเรียน
 
ท่านผู้ปกครองเสนอแนะมาว่า อยากให้จัดถังแยกขยะในโรงเรียน โดยเฉพาะบริเวณที่พักผู้ปกครอง
 
ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ และส่วนสำนักงาน มีแผนงานจะเพิ่มถังขยะในโรงเรียนเพื่อรับขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้โดยเฉพาะ อาทิ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และอลูมิเนียม โดยจะมีจุดรับขยะกระจายอยู่ทั่วโรงเรียนภายในภาคเรียนฉันทะนี้ค่ะ และในภาคเรียนวิริยะที่จะถึงนี้ ยังจะมีโครงการ “กล่องวิเศษ” และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนตามมาอีก... รอติดตามกันค่ะ
 
บทความนี้มาจาก ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง
http://www.plearnpattana.com/intra/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.plearnpattana.com/intra//modules.php?name=News&file=article&sid=150