Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
การเรียนการสอน: ประมวลภาพ ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ ช่วงชั้นที่ ๑
ช่วงชั้นที่ ๑
  ประมวลภาพ

ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ ช่วงชั้นที่ ๑
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Friday 29 Oct 10@ 16:27:47 ICT (321 ครั้ง)
(มีต่อ... | 7240 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

การเรียนการสอน: ประมวลภาพ ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ ช่วงชั้นที่ ๒
ช่วงชั้นที่ ๒
  ประมวลภาพ ชื่นใจ...ได้เรียนรู้

ช่วงชั้นที่ ๒
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Thursday 28 Oct 10@ 13:38:41 ICT (315 ครั้ง)
(มีต่อ... | 9259 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

การเรียนการสอน: ประมวลภาพ ชื่นใจได้เรียนรู้ ช่วงชั้น อนุบาล
ช่วงชั้นอนุบาล
  ประมวลภาพ ชื่นใจ...ได้เรียนรู้

ช่วงชั้น อนุบาล
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Wednesday 27 Oct 10@ 14:53:13 ICT (240 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3903 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

การเรียนการสอน: ห้องเรียนดนตรีของน้องเด็กเล็ก
ช่วงชั้นอนุบาล
  เรื่องเล่าจากห้องเรียน

ห้องเรียนดนตรีของน้องเด็กเล็ก
โดย: คุณครูเตย คุณครูดนตรีชีวิตช่วงชั้นอนุบาล
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Tuesday 07 Sep 10@ 13:54:29 ICT (254 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4102 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 1)

การเรียนการสอน: ชวนอ่าน “Chew Chew News”
ชมรม
  ชวนอ่าน “Chew Chew News”
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Wednesday 25 Aug 10@ 09:53:27 ICT (232 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4276 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

52 เรื่อง (11 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ]
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที