Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
การเรียนการสอน: การงานเพื่อการให้
ช่วงชั้นที่ ๓
  การงานเพื่อการให้
ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Wednesday 05 Nov 08@ 14:10:56 ICT (256 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5655 ไบต์ | จำนวน: 0)

การเรียนการสอน: อนุบาล ๒ เรียนดูดาว
ช่วงชั้นอนุบาล
  ครู-พ่อแม่รวมพลังสอนลูก
อนุบาล ๒ รู้จักดวงดาว
ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Wednesday 24 Sep 08@ 12:58:01 ICT (1551 ครั้ง)
(มีต่อ... | 8868 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 5)

การเรียนการสอน: สานสัมพันธ์ ฉันรักน้ำครั้งที่ ๒
ชมรม
  สานสัมพันธ์ฉันรักน้ำ ครั้งที่ ๒
ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Tuesday 16 Sep 08@ 10:50:41 ICT (297 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5110 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

การเรียนการสอน: ต้นกล้าแห่งจิตปัญญา
ช่วงชั้นที่ ๓
  ต้นกล้าแห่งจิตตปัญญา
ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Tuesday 02 Sep 08@ 11:33:17 ICT (254 ครั้ง)
(มีต่อ... | 9180 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 5)

การเรียนการสอน: เรียนเศรษฐศาสตร์จากโจทย์ที่ท้าทาย
ช่วงชั้นที่ ๔
เรียนเศรษฐศาสตร์จากโจทย์ที่ท้าทาย
ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Monday 14 Jul 08@ 15:50:35 ICT (235 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4477 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

52 เรื่อง (11 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ]
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที