Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
การเรียนการสอน: อนุบาล ๓ : ชื่นใจ...อาหารไทยสี่ภาค
ช่วงชั้นอนุบาล
  อนุบาล ๓ : ชื่นใจ...อาหารไทยสี่ภาค
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Monday 21 Mar 11@ 09:59:33 ICT (335 ครั้ง)
(มีต่อ... | 8971 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

การเรียนการสอน: เทศกาลมโนรม ๔ ภาค
ช่วงชั้นที่ ๓
  เทศกาลมโนรม ๔ ภาค
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Monday 07 Mar 11@ 14:09:07 ICT (1032 ครั้ง)
(มีต่อ... | 17259 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

การเรียนการสอน: เรียนรู้เรื่องวันมาฆบูชา
ช่วงชั้นที่ ๑
  เรียนรู้เรื่องวันมาฆบูชา

     เนื่องในวันมาฆบูชาเมื่อปลายสัปดาห์ก่อน คุณครูช่วงชั้นที่ ๑ (วันที่ ๑๕ ก.พ.๕๔) และช่วงชั้นที่ ๒ (วันที่ ๑๖ ก.พ.๕๔) ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้ถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญในศาสนาพุทธ
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Wednesday 02 Mar 11@ 08:47:14 ICT (230 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4347 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

การเรียนการสอน: เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในวัยเรียน
ช่วงชั้นที่ ๒
  เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในวัยเรียน
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Tuesday 01 Mar 11@ 16:17:47 ICT (354 ครั้ง)
(มีต่อ... | 13978 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

การเรียนการสอน: ย้อนรอยทรัพยากร สะท้อนคุณค่า จากป่าเขาใหญ่
ช่วงชั้นที่ ๑
  ภาคสนามชั้น ๓ 

ย้อนรอยทรัพยากร สะท้อนคุณค่า จากป่าเขาใหญ่

 

ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Tuesday 01 Mar 11@ 15:23:30 ICT (245 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3863 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

52 เรื่อง (11 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ]
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที