Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
ภาคสนาม: “เห็ดภูฏาน” ผลผลิตจากวิชาการงานชั้น ๗
ช่วงชั้นที่ ๓
  “เห็ดภูฏาน” ผลผลิต
จากวิชาการงานชั้น ๗
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Wednesday 09 Dec 09@ 11:20:23 ICT (206 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1955 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ภาคสนาม: “บ้านที่หนูอยู่ และบ้านแบบต่างๆ” ภาคสนามอนุบาล ๒
ช่วงชั้นอนุบาล
  “บ้านที่หนูอยู่ และบ้านแบบต่างๆ”

ภาคสนามอนุบาล ๒
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Tuesday 15 Sep 09@ 09:15:55 ICT (187 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3419 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ภาคสนาม: ภาคสนามชั้น๗ “พลิกฟื้นคุณค่า หาความหมายให้คนชายขอบ”
ช่วงชั้นที่ ๓
  ภาคสนามชั้น ๗

“พลิกฟื้นคุณค่า หาความหมายให้คนชายขอบ”
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Thursday 03 Sep 09@ 16:41:26 ICT (201 ครั้ง)
(มีต่อ... | 6432 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ภาคสนาม: ภาคสนาม อ.๓ “หนูๆ เรียนรู้ห้องสมุดนอกโรงเรียน”
ช่วงชั้นอนุบาล
  ภาคสนาม อ.๓

“หนูๆ เรียนรู้ห้องสมุดนอกโรงเรียน”
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Monday 31 Aug 09@ 16:18:11 ICT (203 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3340 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 5)

ภาคสนาม: ภาคสนามชั้น ๓
ช่วงชั้นที่ ๑
  รักษ์เรา... รักษ์โลก
Save Our World
ผู้บันทึก rawipan_p เมื่อ Tuesday 10 Mar 09@ 10:59:37 ICT (223 ครั้ง)
(มีต่อ... | 6532 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 5)

26 เรื่อง (6 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที