Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
ถามหาวันแดงชาดอนุบาล
 
คุณแม่น้องดีน่า อ.๑/๒ สอบถามมาว่า ปีการศึกษานี้ไม่มีงานแดงชาดของอนุบาล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุก สร้างความประทับใจให้แก่เด็กๆ และยังเป็นประโยชน์ สอนให้เด็กรู้จักความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และสร้างความผูกพันกันในช่วงชั้นอนุบาล จึงอยากจะให้มีการจัดกิจกรรมดีๆ นี้ในปีต่อๆ ไป
 

ช่วงชั้นอนุบาลได้เปลี่ยนการแข่งขันกับผู้อื่นในงานกีฬาแดงชาด มาเป็นการแข่งขันกับตนเองในฐานกิจกรรม Sensory ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา เพื่อให้เด็กๆ ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ ที่คุณครูออกแบบไว้ โดยมีคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครูร่วมให้กำลังใจแทนการแข่งกีฬาค่ะ

 
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Monday 10 Mar 08@ 16:06:46 ICT (216 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
ช่วยกันทำให้สนามหญ้าของโรงเรียนปลอดภัย
 
คุณพ่อกวิน ชุติมา คุณพ่อน้องต้อง ชั้น ๓/๓ เสนอแนะเรื่องการดูแลสนามรักบี้ฟุตบอลของโรงเรียนมายังส่วนสื่อสารองค์กร ขอยกข้อความของคุณพ่อกวินมาให้อ่านกัน เพื่อร่วมกันดูแลสนามที่เป็น “พื้นที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย” ให้ปลอดภัยสำหรับพวกเราชาวเพลินพัฒนาค่ะ
 

“เป็นที่น่ายินดีอย่างมากที่พวกเรา โดยเฉพาะเด็กๆ ใช้สนามหญ้าใหญ่ของโรงเรียนในการออกกำลังกายกันมากขึ้นทุกที ขณะนี้มีทั้งการวิ่งสะสมไมล์ การซ้อมรักบี้ การเล่นและการฝึกซ้อมฟุตบอลของเด็กตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยม แต่มีสิ่งหนึ่งที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ คือ ก้อนหินในสนาม เนื่องจากในการเล่นหรือซ้อมกีฬาเหล่านี้ เรามีโอกาสล้มได้ หากล้มลงบนก้อนหินก็ทำให้บาดเจ็บได้ นอกจากนั้นก้อนหินที่ผิวเรียบแบนยังจะทำให้ผู้เล่นกีฬาที่ใส่รองเท้ามีปุ่ม (สตั๊ด) ลื่นล้มได้ง่ายอีกด้วย

 
ดังนั้นจึงอยากขอให้พวกเราช่วยกันดูแลให้สนามหญ้าใหญ่ของโรงเรียนที่เราใช้ในการเล่นกีฬา-ออกกำลังกาย เป็นสนามที่ปลอดภัย ด้วยการระมัดระวังให้ก้อนหินในบริเวณม้านั่งหินและทางเดินข้างอาคารเรียนอยู่ในที่ในทาง และหากเห็นก้อนหินใดๆ ในสนามหญ้า ไม่ว่าจะก้อนใหญ่ ก้อนเล็ก ก้อนมน หรือก้อนมีเหลี่ยม ก็ให้ช่วยกันเก็บออกมาจากสนามด้วย ได้ทราบว่าคุณครูกีฬาเองก็ได้พยายามประกาศให้เด็กทราบแล้ว ส่วนผมเองได้ช่วยเก็บก้อนหินออกจากสนามทุกครั้งที่มีโอกาส บางวันเก็บจนหมดในตอนเช้า ตอนบ่ายก็มีก้อนหินเข้ามาอยู่ในสนามมากมายอีกแล้ว จึงอยากจะขอความร่วมมือให้ช่วยๆ กันครับ ไม่อยากให้มีเรื่องที่เราเสียใจเกิดขึ้นทั้งที่ป้องกันได้ง่ายๆ”
 
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Monday 25 Feb 08@ 11:42:57 ICT (208 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
การขายสินค้าในโรงเรียน
 
ผู้ปกครองสอบถามถึงเรื่องการขายสินค้าในโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรบ้าง
 

โรงเรียนมีพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้า ๒ จุด โดยแต่ละจุดจะมีส่วนงานดูแลรับผิดชอบ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ

 
-
กาดดวงจำปา บริเวณหน้าอาคารอนุบาล เป็นการจำหน่ายสินค้าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคในทุกเย็นวันศุกร์
ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะขายสินค้าในงานกาดดวงจำปา
สามารถติดต่อได้ที่ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ
-
โรงอาหารผู้ปกครอง จำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ในช่วงเช้า
และเย็น ผู้ปกครองที่ประสงค์จะขายสินค้าในบริเวณนี้สามารถ
ติดต่อขอจำหน่ายได้ที่ส่วนสำนักงาน
 
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Monday 25 Feb 08@ 11:37:47 ICT (262 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
ส่งเสริมการดื่มน้ำ
 
ผู้ปกครองเสนอแนะมาว่า การดื่มน้ำอย่างเพียงพอจะช่วยส่งเสริมศักยภาพสมองและการเรียนรู้ จึงอยากให้โรงเรียนรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กๆ ดื่มน้ำทุกๆ ชั่วโมงครึ่ง-๒ ชั่วโมง แล้วบันทึกไว้เหมือนการสะสมคะแนน เพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำอย่างเพียงพอ
 

ปกติเด็กๆ จะดื่มน้ำในช่วงพักระหว่างวิชาอยู่แล้ว ขณะเดียวกันคุณครูจะช่วยรณรงค์ให้เด็กๆ ดื่มน้ำมากขึ้นค่ะ

 
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Monday 25 Feb 08@ 11:18:14 ICT (205 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
การเล่นในบ่อทราย
 
คุณยายน้องภูหิน ชั้น ๑/๒ แจ้งมาว่า เด็กๆ มักจะเล่นบ่อทรายไม่ถูกวิธี เช่น โปรยทรายเล่น โปรยทรายจากที่สูง หรือเดินเตะฝุ่นตามทางเดินใกล้ๆ บ่อทราย ก่อให้เกิดฝุ่นละอองที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของเด็กๆ ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้ พร้อมทั้งเสนอแนะให้รดน้ำให้ทรายเปียก หรือให้คุณครูแนะนำเด็กๆ ถึงการเล่นบ่อทรายที่ถูกวิธี
 

ขอขอบคุณคุณยายน้องภูหินที่เสนอแนะเข้ามาค่ะ ทางส่วนงานอาคารและสถานที่จะดูแลรดน้ำในบ่อทรายให้บ่อยขึ้น ขณะที่คุณครูช่วงชั้นที่ ๑ ซึ่งดูแลบริเวณบ่อทรายจะพูดคุยกับเด็กๆ ในชั้นเรียนถึงอันตรายจากผงฝุ่นทราย และแนะนำการเล่นบ่อทรายที่ถูกวิธีค่ะ

 
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Monday 25 Feb 08@ 11:14:28 ICT (271 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

132 เรื่อง (27 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 ]
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที