Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
เล่าสู่กันฟัง: ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ ภาค วิมังสา ๒๕๕๓
เพลินพัฒนา
 

ชื่นใจ...ได้เรียนรู้
ภาควิมังสา ปีการศึกษา ๒๕๕๓

งาน “ชื่นใจ...ได้เรียนรู้”เป็นการประมวลความรู้ ที่ไม่ใช่การ
สอบวัดความรู้แต่เป็นการนำเสนอความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนรู้มาสู่ผู้อื่น ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการกับเรื่องที่เรียนรู้ไปให้เกิดผลสะท้อนกลับมา
ยังตัวผู้เรียน ตัวกลุ่ม และตัวผู้เข้าร่วมงาน ที่ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู 
    คำถามที่เป็นโจทย์เริ่มต้นของการทำงานประมวลความรู้คือ เรารู้อะไร และเราจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับรู้ทั้งความรู้ และมีความรู้สึกต่อเรื่องที่ได้รับรู้ เหมือนที่เราได้รู้ได้อย่างไรความพยายามในการตอบโจทย์ดังกล่าวจะทำให้ผู้เรียนต้องพยายามหาวิธีการต่างๆ นานา มาสร้างการเรียนรู้ให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงาน
 
 
     
     
    กิจกรรมนี้จะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนได้ประมวลความรู้ของตัวเอง ได้นำเสนอความรู้นั้นออกมา ซึ่งมีผลทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนผ่านจากผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ (passive learner) มาเป็นผู้ที่ลงมือสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง (active learner)
 
 
     
     
    เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีของปิรามิดการเรียนรู้ (Learning Pyramid) แล้วจะพบว่าการสอนผู้อื่นนั้นจะทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ถึง ๙๐ % ในขณะที่การเรียนรู้ในวิธีที่เราคุ้นเคยกันดี ได้แก่การฟัง การอ่าน การเห็น การสาธิตนั้น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้แค่เพียง ๓๐% เท่านั้น หากจะก่อการเรียนรู้ให้ได้ผลมากกว่า ๕๐% ผู้เรียนต้องสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เรียน ต่อเมื่อได้ลงมือลงมือปฏิบัติการเรียนรู้จึงจะเพิ่มขึ้นเป็น ๗๕ % และจะเพิ่มขึ้นเป็น ๙๐% ก็เมื่อได้สอนผู้อื่น ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
 
 
       
       
    หากพิจารณาในมุมของการเรียนรู้ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประมวลความรู้จึงมีความสำคัญยิ่งไปกว่าการสอบ เพราะเป็นสถานการณ์ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนต้องสาธิตความรู้ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เรียน ไปจนกระทั่งการสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้อื่น
 
 
ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ ช่วงชั้นประถม
 
     
     
     
     
ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ ช่วงชั้นมัธยม
 
     
     
     
     

ชื่นใจ... ได้เรียนรู้

โครงงาน “ชื่นใจ...ได้เรียนรู้” คือโจทย์ คือเงื่อนไข คือโอกาส ที่ผู้เรียนจะใช้เป็นเครื่องมือเปิดศักยภาพที่มีอยู่ในตนออกมา เมื่อมีโจทย์ที่ท้าทาย เครือข่ายจำนวนมหาศาลในสมองจะทำงานอย่างเชื่อมโยงกัน เกิดเป็นการสังเคราะห์ความรู้ใหม่ที่ผู้เรียนผลิตขึ้นจากความเข้าใจของผู้เรียนเอง แล้วเรียบเรียงออกมาเป็นงานใน ๒ ส่วนด้วยกันคือ

๑.แฟ้มการพัฒนาตน (Port’AAR) เป็นการประมวล สะท้อน และสกัดเอากุญแจสำคัญของความสำเร็จกับอุปสรรคที่ต้องพัฒนา
 
๒.การนำเสนอความเข้าใจในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน เช่น การอธิบาย การแสดงบทบาทสมมติ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ

 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ติดประกาศ Tuesday 03 May 11@ 15:07:51 ICT โดย rawipan_p

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม เพลินพัฒนา
· เสนอข่าวโดย rawipan_p


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด เพลินพัฒนา:
เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำคะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์"ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ ภาค วิมังสา ๒๕๕๓" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที