Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
การเรียนการสอน: ตั้งใจทำงานด้วยความสุข
ช่วงชั้นที่ ๒
  ตั้งใจทำงานด้วยความสุข

ภาคสนามลูกเสือฯ ชั้น ๔-๖

     การออกภาคสนามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ (ชั้น ๔-๖) ในการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (เหล่าสมุทร) เป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน ณ ค่ายลูกเสือไร่กุลรดา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๓-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา คืออีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้คุณครูผู้ร่วมออกภาคสนามได้เห็นศักยภาพที่เติบโตขึ้นตามวัยของเด็กๆ แต่ละระดับชั้น ทั้งในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิต


 
     คุณครูเอ-ดวงพร วิเศษนคร ผู้ดูแลโครงการภาคสนามลูกเสือฯ เล่าว่า วัตถุประสงค์การออกภาคสนามในครั้งนี้ มุ่งหมายให้เด็กๆ เกิดความรักในวิชาลูกเสือฯ และสามารถทำกิจกรรมเดี่ยว-กิจกรรมกลุ่มได้ดี เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนผ่านกิจกรรมเหล่านั้น ซึ่งจากการออกภาคสนามตลอด ๓ วัน ๒ คืน ที่ผ่านมาพบว่า เด็กๆ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี แม้ในกิจกรรมที่มีอุปสรรคและต้องอาศัยความอดทน เด็กๆ ก็ทำด้วยความสนุก ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเหล่านั้น ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคุณครูทุกท่าน
 
 
       
       

“ในวันแรกเด็กๆ ต้องทำกิจกรรมฐานผจญภัยซึ่งท้าทายความสามารถของเขา แต่ทุกคนก็ทำด้วยความสนุก อดทน ดูแลช่วยเหลือกันในหมู่ แม้แต่เด็กในโครงการเรียนร่วมก็สามารถทำได้อย่างน่าชื่นชม ในวันที่ ๒ เป็นกิจกรรมเดินทางไกล เราได้เห็นว่าเด็กๆ มีความอดทนมาก มีการดูแลช่วยเหลือกันในหมู่ พี่ชั้น ๖ แสดงภาวะผู้นำอย่างเด่นชัด ขณะที่น้องชั้น ๔ และ ๕ ก็เป็นผู้ตามที่ดี เคารพกฎกติกาของหมู่ และแม้จะเหนื่อยจากการเดินทางไกล แต่เด็กๆ ก็ช่วยเหลือกันทำภารกิจในช่วงเย็นอย่างไม่ย่อท้อ ทั้งการก่อก้อนเส้าเพื่อประกอบอาหารภายในเวลาที่จำกัด และการสร้างสรรค์การแสดงของหมู่เพื่อแสดงรอบกองไฟในยามค่ำคืน”

“การได้เห็นเด็กๆ ตั้งใจทำกิจกรรมด้วยความสุข สนุกที่จะทำ และการแสดงถึงภาวะผู้นำของนักเรียนชั้น ๖ ที่เป็นพี่ชั้นโตสุดในช่วงชั้น เป็นความประทับใจที่อยู่เหนือความคาดหมายของคุณครูทุกคน” คุณครูเอกล่าวทิ้งท้าย

 
 
 
 
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
ติดประกาศ Wednesday 29 Dec 10@ 15:08:56 ICT โดย rawipan_p

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ ๒
· เสนอข่าวโดย rawipan_p


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ช่วงชั้นที่ ๒:
การเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากฉันทะคะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์"ตั้งใจทำงานด้วยความสุข" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.04 วินาที