Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
ภาคสนาม: เก็บตกภาคสนามช่วงชั้นที่ ๓
ช่วงชั้นที่ ๓
  เก็บตกภาคสนามช่วงชั้นที่ ๓


 
     ในวันที่ ๗-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ นักเรียนชั้น ๗-๙ ออกศึกษาภาคสนามบูรณาการทุกหน่วยวิชาไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ใน ๔ จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยนักเรียนแต่ละชั้นได้แยกไปเรียนรู้ตามเนื้อหาของระดับชั้นตน แล้วนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และในช่วง ๒ วันสุดท้ายของการออกภาคสนาม นักเรียนทั้ง ๓ ระดับชั้นได้มาเรียนรู้ ทำกิจกรรม และใช้ชีวิตร่วมกัน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน การช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งเด็กๆ หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มากขึ้น และประทับใจในความเอาใจใส่ดูแลระหว่างกันค่ะ
 
 
     
     
  ศิลปะสะท้อนความหลากหลาย

      ช่วงเช้าของวันที่ ๙ ส.ค.๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ ๓ ของการออกภาคสนามในครั้งนี้ นักเรียนชั้น ๗ และชั้น ๙ ได้ไปเรียนรู้ที่ “หมู่บ้านศิลปิน” อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันสร้างสรรค์งานของศิลปินไทยหลากหลายคนในนาม “กลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน” ที่นี่เด็กๆ ได้สังเกตการณ์การทำงานของศิลปินแต่คนที่มีเทคนิคและการสื่อความหมายอันเป็นเอกลักษณ์ตามสตูดิโอต่างๆ ก่อนจะมาสร้างสรรค์ผลงานสีน้ำของตัวเอง
     
     
     อ.ทวี เกษงาม ประธานกลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน ได้นำผลงานสีน้ำของนักเรียนแต่ละคนมาวิจารณ์ว่า งานของนักเรียนนั้นมีความหลากหลายมาก ทั้งในแง่ของเทคนิค การใช้สี และการสื่อความหมาย สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของคนเราที่ล้วนมีความงดงามเฉพาะตัวแตกต่างกันไป
 
     
     
     
     
  ทักษะการเรียนรู้ของเด็กเพลิน

     การศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลนธรรมชาติที่วนอุทยานปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ แม้แดดจะร้อนไปบ้าง แต่เด็กๆ หลายคนก็สนใจเรียนรู้ ทั้งสังเกต ตั้งคำถาม จดบันทึก และเก็บตัวอย่างมาศึกษาเพิ่มเติม จนวิทยากรถึงกับชื่นชมว่า...เพิ่งเจอเด็กแบบนี้เป็นโรงเรียนแรก
     
     
“เด็กๆ กลุ่มนี้เขาดูสนใจมาก ผมพูดอะไรไปเขาจะคอยฟัง สังเกต ช่างถาม และจดบันทึกตลอด ตอนหลังยังมาขอฝักโกงกางไปทดลองปลูก ซึ่งปกติผมไม่ค่อยให้ใครนะ แต่เห็นเด็กๆ เขาสนใจจริงๆ เลยให้ แล้วก็แนะวิธีปลูก ๒ แบบ ให้เขาไปทดลองดูว่าแบบไหนที่จะทำให้ฝักโกงกางอยู่รอด ผมเป็นวิทยากรพาเด็กๆ ศึกษาป่าชายเลนมาหลายโรงเรียนแล้ว ส่วนใหญ่เด็กเขาก็จะเดินๆ ดู เพิ่งเจอโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแรกที่เด็กช่างซัก ช่างถาม แล้วก็คอยจดตลอด” คุณสุพจน์ จิตละเอียด เจ้าหน้าที่วนอุทยานปราณบุรี กล่าวถึงความประทับใจในความสนใจใฝ่รู้ของเด็กเพลินพัฒนา  
     
     
อุปสรรค...ยากแต่ต้องทำ

     ในวันสุดท้ายของการออกภาคสนาม นักเรียนได้สรุปประสบการณ์ในครั้งนี้ตามหัวข้อต่างๆ ที่คุณครูกำหนดไว้ โดยมีหัวข้อที่สำคัญ ๒ ข้อ คือ “สิ่งที่อ่อนแอในตัวฉันและฉันสามารถเอาชนะได้” และ “นิยามปัญหาและอุปสรรค” ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งของการออกภาคสนามในครั้งนี้ มาดูกันว่าเด็กๆ เขาสะท้อนไว้ว่าอย่างไร
 
 
 

     สิ่งที่อ่อนแอในตัวฉันและฉันสามารถเอาชนะได้ เด็กๆ ตอบว่า การตั้งคำถามกับวิทยากร การเมาเรือตอนไปดำน้ำ อาการปวดหัวแต่ก็อดทนอยู่ต่อ การจัดสรรเวลา ความกลัวต่างๆ เช่น กลัวหอยเม่น แมลง กลัวสิ่งที่ไม่มีจริง ฯลฯ

     ปัญหาและอุปสรรคคือ ในความหมายของเด็กๆ ได้แก่ สิ่งที่ยากแต่เราต้องทำ การทดสอบตัวเอง สิ่งที่มีไว้แก้ กำแพงแห่งความสำเร็จ ความท้าทาย ฯลฯ

     
     
     คุณครูต้น-ดร.บงกช เศวตามร์ ครูใหญ่มัธยม ที่ร่วมเดินทางออกภาคสนามกับนักเรียนตลอดทั้ง ๕ วันกล่าวว่า กิจกรรมที่ยากที่สุดในครั้งนี้คือ “การทำอาหารเย็น” ที่แสนทุลักทุเลเพราะมีฝนตกลงมา อุปกรณ์ปิ้งย่างมีอยู่น้อย เด็กๆ ช่วยกันออกเงินและให้ตัวแทนแต่ละชั้นไปจ่ายตลาดด้วยงบประมาณที่จำกัด ซึ่งโจทย์ที่คุณครูตั้งให้คือ ปรุงอาหารอะไรก็ได้ด้วยวิธีการปิ้ง ย่าง เด็กๆ วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การคิดเมนูอาหาร แบ่งหน้าที่กัน การก่อไฟ การล้าง การหั่น การปรุง การปิ้ง กว่าจะได้กินพร้อมหน้าก็เกือบห้าทุ่ม เมนูอาหารวันนั้นก็มีหลากหลาย เช่น บาร์บีคิวไก่-หมู ปลาเผา หมึกเผา ลูกชิ้นปิ้งที่เด็กๆ ได้แบ่งปันกันอย่างทั่วถึง จากกิจกรรมนี้คุณครูต้นเชื่อมั่นว่า เด็กๆ สามารถเอาตัวรอดได้โดยไม่ต้องเป็นห่วง
 
 
     
     
     “ชอบกับคำตอบของนักเรียนที่ว่า ปัญหาหรืออุปสรรคเป็นสิ่งที่ยาก แต่เราต้องทำ เช่นเดียวกับเราเลือกพ่อแม่ไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะเป็นลูกแบบไหนได้ เราเลือกครูไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะเป็นศิษย์แบบไหนได้ เราเลือกเพื่อนไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะเป็นเพื่อนแบบไหนได้” คุณครูต้นกล่าว
 
 
     
     
      ขอฝากถึงรุ่นน้องที่จะออกภาคสนามในปีหน้าว่า ให้ตั้งใจเรียนรู้ในห้องมากๆ เพราะเราต้องนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการออกภาคสนาม ไม่ใช่มาเอาความรู้จากที่นี่อย่างเดียว แล้วเวลาออกมาเรียนรู้ข้างนอกโรงเรียน เราควรทำตัวเรียบร้อยด้วยค่ะ”

ด.ญ.ธัญญพร เปรื่องเมธางกูร (ธัญ) ชั้น ๘
 
 

 

ติดประกาศ Thursday 09 Sep 10@ 14:11:19 ICT โดย rawipan_p

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ ๓
· เสนอข่าวโดย rawipan_p


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ช่วงชั้นที่ ๓:
ชื่นชมชื่นใจ เด็กเพลินประกวด Mind mapคะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์"เก็บตกภาคสนามช่วงชั้นที่ ๓" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที