Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
เล่าสู่กันฟัง: ประมวลข่าวสถานศึกษาเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เพลินพัฒนา
เพลินพัฒนา
  ประมวลข่าวสถานศึกษาเยี่ยมชม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เพลินพัฒนา

     ตลอดเดือนกรฎาคมที่ผ่านมามีสถานศึกษาหลายแห่งให้ความสนใจเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ รร.เพลินพัฒนา ซึ่งแต่ละครั้งได้มีการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงการตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ และชมบรรยากาศการเรียนการสอน


 
๒ กรกฎาคม ๕๓

     นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการลดปริมาณขยะ จาก “ โครงการรักษ์โลกให้โลกรัก” ซึ่งมี คุณครูนารี รัตนสิริพร หัวหน้าโครงการนำเสนอขั้นตอนต่าง ๆ ในการลดปริมาณขยะ และพาชมสถานี “ แยก ล้าง ตาก ” ที่ตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของ โรงเรียน และบอกเล่าถึงผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการ รวมถึงได้สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพด้วยการนำเศษ ผัก ผลไม้ ที่เหลือจากครัว มาหมักกับกากน้ำตาลและส่วนผสมอื่น สามารถนำมารด พืช ผัก ให้งอกงามได้ จากการศึกษาดูงานครั้งนี้นักศึกษาต่างให้ความสนใจและหลาย คนก็มีแนวคิดที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ขั้นตอนการลดปริมาณขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
 
     
     
๙ กรกฎาคม ๕๓

     นักศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล สาขาวิชาจัดการการศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารการศึกษาจากประเทศปากีสถานกว่า ๑๐ คนและจาก จีน ๒ คน ได้เข้ามาศึกษาดูงานและนำกิจกรรมนิทานมาเล่าให้เด็ก ๆ ได้รับชมกันในช่วงเช้า ก่อน รับฟังการบรรยายเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge management) จากคุณครูวิมลศรี ศุษิลวรณ์ นักศึกษาที่มาต่างให้ความสนใจซักถามในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ การจัดการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรบุคคล และได้ร่วมสังเกตการณ์ชั้นเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ ภาษาไทย ในช่วงชั้นประถมด้วย
 
 
     
     
๑๑ กรกฎาคม ๕๓

      นักศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร ได้เข้าเยี่ยมชมและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ด้วยการสัมภาษณ์คุณครูที่ดูแลด้านหลักสูตรและการประเมินผลของช่วงชั้นประถม ซึ่งประเด็นสัมภาษณ์นั้นก็เน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านหลักสูตร การบริหารจัดการ การประเมินผล ปัญหา และแนวทางการพัฒนา ก่อนเดินทางกลับ นักศึกษาได้เยี่ยมชมกิจกรรมชมรมของเด็กๆ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหนึ่งด้วย ความประทับใจจากนักศึกษา “ ทำให้เรามีประสบการณ์เพิ่มขึ้น เพราะการไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนแห่งนี้มิได้เพียงไปขอข้อมูลมาศึกษา แต่เราต้องมีข้อมูลของเราไป มีความรู้ไป เพื่อไปแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ระหว่างเรากับโรงเรียนของเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะทำให้รู้ว่าการตั้งคำถามทุกครั้งมีความหมาย และมีค่ามาก ”
 
 
๒๓ กรกฎาคม ๕๓

     รร. ศรีวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดกลางใน จ. ฉะเชิงเทรา ได้มาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านหลักสูตร แนวทางในการจัดการเรียนการสอน การบริหารงาน และ การทำงานร่วมกันของครูในโรงเรียน บางส่วนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คุณครูจาก รร.ศรีวิทยาเล่าว่า “ ที่ รร. มีโครงการเฉพาะกลุ่มที่ช่วยแก้ปัญหาการอ่านเขียนของเด็กชั้นประถมต้น ด้วยการให้ครูพาอ่าน หลังจากนั้น จะให้เด็กฝึกอ่านเอง ต่อด้วยการคัดคำ และเขียนตามคำบอก ผลปรากฏว่าเด็กให้ความสนใจมากสามารถอ่านเขียนได้เร็วขึ้น ” และสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมสะท้อนถึงเด็ก ๆ เพลินพัฒนาหลังจากได้เดินชมบรรยากาศการเรียนการสอน “ ชื่นชม เด็กๆ ที่รู้จักตัวเอง รู้ว่าชอบอะไร สามารถนำเสนอให้เพื่อน ๆ ได้ อาจด้วยการฝึกฝนและสภาพแวดล้อมส่งผลให้เด็ก ๆ เพลินพัฒนามีความโดดเด่นในเรื่องฐานคิด ในขณะที่เด็กต่างจังหวัดจะมีข้อได้เปรียบในแง่ฐานกายเพราะมีโอกาสใช้ชีวิตและฝึกฝนตัวเองผ่านการงานและได้เรียนรู้จากของจริงมากกว่า ”
 
 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ติดประกาศ Monday 30 Aug 10@ 11:02:54 ICT โดย rawipan_p

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม เพลินพัฒนา
· เสนอข่าวโดย rawipan_p


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด เพลินพัฒนา:
เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำคะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์"ประมวลข่าวสถานศึกษาเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เพลินพัฒนา" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที