Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
ภาคสนาม: “อาหารคือชีวิต”
ช่วงชั้นที่ ๒
  “อาหารคือชีวิต”

ภาคสนามชั้น ๔/๓ และ ๔/๔


 
     วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน – วันที่ศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คุณครูเหน่ง-อรุโณทัย คอวนิช คุณครูหน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา พานักเรียนชั้น ๔/๓ และ ๔/๔ ออกภาคสนามเรียนรู้แหล่งที่มาของอาหารจากธรรมชาติเรื่อง “อาหารคือชีวิต” ณ ไร่ทักสม อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 
 
     
     
     ไร่ทักสมเป็นไร่เกษตรอินทรีย์ที่มีระบบนิเวศหลากหลายและสมดุล นอกจากจะมีการทำนาและปลูกพืชผักในระบบอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้ว ในไร่ยังมีการทำประมงอินทรีย์ และปศุสัตว์อินทรีย์ เช่น การเลี้ยงปลาด้วยฟางข้าวและเศษอาหาร โดยอาศัยหลักสมดุลของระบบนิเวศ ทั้งยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวไร่ทักสม
 
 
       ตลอด ๓ วัน ๒ คืน ณ ไร่ทักสมแห่งนี้ เด็กๆ ได้สัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรที่พึ่งพาตนเองอย่างเกื้อกูลกับธรรมชาติ ทั้งยังได้เรียนรู้การทำการเกษตรและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรมาใช้ในการบริโภค อุปโภค และจำหน่าย ผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง ๙ ฐาน ประกอบด้วย การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว การสีข้าวด้วยเครื่องสีข้าวมือหมุน การทำครีมขัดหน้าจากข้าวกล้องงอก การทำน้ำนมข้าวกล้องงอก การทำอาหารจากธรรมชาติ การทำไอศกรีมข้าวกล้องงอก การทำซ่าหริ่มสายรุ้ง การเลี้ยงสัตว์โดยไม่ใช้อาหารเม็ด และการทำนาร่วมกับการเลี้ยงกุ้ง-ปลา
     
     
     การร่วมใช้ชีวิตและเรียนรู้ในฐานกิจกรรมต่างๆ ทำให้เด็กๆ มองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวที่เป็นแหล่งที่มาของอาหารนานาชนิด มองเห็นประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์ ประมงอินทรีย์ และปศุสัตว์อินทรีย์ ที่สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศภายในไร่ ซึ่งเอื้อประโยชน์มาถึงชาวไร่ทักสมทุกคนที่ได้อิงอาศัยธรรมชาติเหล่านี้ในการหล่อเลี้ยงชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน
 
 
       
       
ตื่นแต่เช้ามาเก็บพืชผักในไร่ไปปรุงเป็นอาหารเช้า
 
     
     
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวกันอย่างตั้งใจ
 
     
     
สนุกกับการสีข้าว ตำข้าว และฝัดข้าว ทำให้ได้ข้าวซ้อมมือที่อุดมไปด้วยวิตามิน
 
     
     
สาธิตการใช้ครีมขัดหน้าจากข้าวกล้องงอก
 
   
   
เด็กๆ ลองทำซ่าหริ่มสายรุ้งและไอศกรีมข้าวกล้องงอก
 
       
       
ไข่เจียวผักจากไร่...หอมฟูน่ารับประทาน
 
     
     
กิจกรรมดำนา...เรียนรู้ที่มาของข้าวที่เรารับประทาน
 
   
   

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ติดประกาศ Thursday 15 Jul 10@ 16:32:09 ICT โดย rawipan_p

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ ๒
· เสนอข่าวโดย rawipan_p


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ช่วงชั้นที่ ๒:
การเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากฉันทะคะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์"“อาหารคือชีวิต”" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที