Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
Happy Learning, Happy Teaching !
วิชาการ & KO
  Happy Learning, Happy Teaching !

การจัดการเรียนรู้แบบ Open Approach ประกอบไปด้วย 
* การสร้างสถานการณ์ปัญหา หรือการเปิดสถานการณ์ที่พาให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกัน

* การเปิดวิธีมองการเรียนรู้ของครู ครูต้องเปิดสายตาให้ เห็นว่าการเรียนรู้เป็นของผู้เรียนแต่ละคน ผู้เรียนไม่ใช่ผู้รับความรู้จากครู แต่สามารถสร้างความรู้ขึ้นมาจากความเข้าใจของตนเองได้

* การเปิดผู้เรียน ผู้เรียนได้แสดงความคิด และนำเสนอความเข้าใจของตนออกมา เกิดความมั่นใจในการเรียนรู้ เกิดความสุขในการเรียนรู้ และความสามารถในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

* การเปิดชั้นเรียน เมื่อมีการเปิดสถานการณ์ปัญหา เปิดวิธีมองการเรียนรู้ของครู เปิดผู้เรียนสู่การเรียนรู้ ชั้นเรียนก็จะมีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ย่อยๆ ขึ้นในห้องเรียนแต่ละห้อง เกิดรูปแบบของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขึ้นอย่างชัดเจน

    ชั้นเรียนแบบนี้เป็นชั้นเรียนที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก อ.ไมตรีกล่าวว่า “เพียงแค่ครูเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้ ก็เปลี่ยนชั้นเรียนได้...ครูไทยมักจะเน้นที่นิยาม ไม่ได้เน้น teaching approach อย่างมากก็ยกตัวอย่างประกอบ”

 
 
    แต่การเรียนการสอนแบบ Open Approach ที่ตั้งต้นจากสถานการณ์ปัญหาที่ครูยกมาให้เป็นปัญหาร่วมของนักเรียนทุกคน จะทำให้ครูได้รู้ว่านักเรียนแต่ละคนคิดอย่างไร ผู้เรียนก็จะเกิดความกล้าคิดกล้าทำเพราะเขาอยากจะบอกออกมาว่าตัวเองคิดอะไร ทำให้แต่ละวันมีเรื่องที่น่าเรียนรู้รอเขาอยู่เสมอ  
     
     
    เคล็ดลับความสำเร็จนั้นอยู่ที่ การนำเอาวิธีคิดที่เป็นธรรมชาติของเด็กมาเป็นตัวตั้งในการวางแผนการเรียนรู้ แล้วเปิดให้วิธีคิดเหล่านั้นดำเนินไปในสถานการณ์การเรียนรู้แบบเปิด

    ชั้นเรียนในลักษณะนี้จึงเป็นชั้นเรียนที่ก่อการเรียนรู้ให้กับทั้งผู้ เรียนและผู้สอนไปในขณะเดียวกัน และถ้าได้ทำ “การศึกษาชั้นเรียน” (Lesson Study) ควบคู่กันไปด้วย ชั้นเรียนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการพัฒนาครูควบคู่กันไปในตัว ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับชั้นเรียนนี้ จึงล้วนมีความสัมพันธ์กันในมุมใดมุมหนึ่ง และต่างก็ได้เรียนรู้จากการนำปัญหามาเป็นตัวตั้งทั้งสิ้น

 
 

 โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร 

ติดประกาศ Wednesday 30 Jun 10@ 09:59:25 ICT โดย rawipan_p

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม วิชาการ & KO
· เสนอข่าวโดย rawipan_p


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด วิชาการ & KO:
Lesson Study นวัตกรรมการพัฒนาครูให้เรียนรู้ไปบนหน้างานจริง (๑)คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์"Happy Learning, Happy Teaching !" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที