Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
ละครสอนครู
วิชาการ
  ละครสอนครู
เล่าเรื่องโดย : คุณครูวนิดา สายทองอินทร์ (ครูอ้อ)

    เนื่องจากภาคเรียนวิมังสานี้ หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยระดับช่วงชั้น ๒ จัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือเรียนวรรณกรรมปฏิสัมพันธ์

     
     


     
     

     ซึ่งเป็นหนังสือเรียนที่อุดมไปด้วยวรรณกรรม บทร้อยกรอง นิทาน ข้อเขียนที่มีภาษาคมคาย แฝงข้อคิดปรัชญาที่น่าสนใจ สามารถกระตุ้นให้เด็กคิดและถ่ายทอดออกมาในเชิงภาษาได้ดี กิจกรรมการเรียนที่จะทำให้เด็กๆ สามารถเข้าใจสิ่งที่นำเสนออยู่ในหนังสือเล่มนี้จึงต้องมีความหลากหลายน่าสนใจ และหนึ่งในกิจกรรมที่ครูอ้อ (วนิดา) กับครูนัท (นันทกานต์) เลือกมาให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนตนเองและเข้าใจในข้อคิดปรัชญาที่แฝงอยู่ในวรรณกรรม ๓ เรื่อง ๓ รส คือ การทำละคร

     นักเรียนแต่ละห้องจะได้รับมอบหมายให้ทำละคร ๑ เรื่อง โดยนักเรียนจะต้องจัดการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกระทั่งขั้นตอนสุดท้ายด้วยตนเอง มีคุณครูเป็นที่ปรึกษา (อยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ) เท่านั้น เมื่อให้โจทย์นี้กับเด็กๆ ไปแล้ว ครูอ้อกับครูนัทก็แอบเป็นห่วงอยู่ว่าเด็กๆ จะทำได้ไหม แต่เมื่อตกลงใจแล้วว่าจะลองทำก็ต้องแข็งใจรอดูผลงานกันว่าจะได้หรือไม่ได้ และเด็กๆ ก็ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆ ค่ะ

 
 
     งานละครชิ้นนี้เป็นงานระยะยาวมาก คือมอบหมายตั้งแต่ต้นภาคเรียนและนัดส่งงานในวันสุดท้ายของการเรียน สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับเด็กอายุแค่ ๑๐ – ๑๑ ขวบนั้นคือการวางแผนจัดการตนเองและเพื่อนๆ ให้สามารถทยอยทำงานต่างๆ ให้เสร็จทัน โดยไม่มีครูคอยเตือน แต่เด็กทำได้ดีมาก ที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะงานละครค่อนข้างมีรายละเอียดปลีกย่อยมาก ซึ่งนักเรียนจะต้องจัดทำ เช่น  
     
     
นำวรรณกรรมมาดัดแปลงเป็นบทละครที่สะท้อนแนวคิด “มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อโลก ด้วยปัญญาและไม่รีรอที่ทำ” โดยแบ่งเป็น ชั้น ๕/๑ เรื่องตำนานบ่อเกลือ ชั้น ๕/๒ เรื่องจือหนี่ เทพธิดาแห่งการทอผ้า และชั้น ๕/๓ เรื่องตำนานมังกรผู้พิทักษ์

• ออกแบบฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก (ภายใต้ข้อจำกัดต้องประหยัด เน้นที่ความคิดสร้างสรรค์ ไม่เน้นเงินทุน) ลงมือทำฉาก ทำอุปกรณ์ให้ตรงตามบท

• ออกแบบแผ่นป้ายโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนมาดูละคร

• ทำบัตรเชิญ เชิญคุณครูในช่วงชั้น

• จัดเวลาการทำงานส่วนต่างๆ ทั้งทำฉากอุปกรณ์ ซ้อมละคร (ซึ่งตลอดภาคเรียนก็ยังมีงานอื่นๆ ทั้งการบ้าน ภาคสนาม สอบ ฯลฯ เข้ามาเกือบทุกวัน
 
 
     
     
     แต่เด็กๆ ก็สามารถทำงานออกมาได้ดีมาก จัดแบ่งหน้าที่เพื่อดึงความสามารถของเพื่อนๆ ออกมาให้ได้ทำงานอย่างที่ตนเองถนัด มีส่วนร่วมทุกคน ติดตามความก้าวหน้าของงานกันเอง มารายงานความคืบหน้า ขอคำปรึกษากับคุณครูด้วยตนเอง เรียกว่าเด็กวิ่งเข้าหาการเรียนรู้ โดยคุณครูคอยกระตุ้นเป็นระยะบ้าง ภาพที่คุณครูได้เห็นคือเด็กๆ เกิดความสามัคคี ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง เห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเองที่มีต่อห้อง เด็กๆ ได้ใช้ความสามารถด้านที่ตนถนัด เกิดความสุขความมุ่งมั่นกับการทำงาน

     ความประทับใจที่เกิดขึ้นกับครูอ้อและครูนัทคือ ก่อนการแสดงประมาณ ๑ ชั่วโมง นักเรียนทั้ง ๓ ห้องรวมตัวกันในห้องด้วยตัวเองอย่างพร้อมเพรียงโดยไม่ต้องให้ครูควบคุมดูแล ซักซ้อมทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่กัน มีนักเรียนคนหนึ่งบอกกับเพื่อนๆ ว่า “วันนี้เราจะจับเก้าอี้ที่ใช้ตั้งฉากให้ดีที่สุด” หลายคนอาจมองว่าถ้าตัวเองได้แสดงอยู่หน้าเวทีแล้วจะเป็นคนที่สำคัญ จริงๆ แล้วทุกหน้าที่สำคัญและโอบเอื้อกันอยู่ เพราะฉะนั้นการที่เด็กมองเห็นคุณค่าในหน้าที่ของตนก็นับว่ายอดเยี่ยมแล้ว

     แต่คุณค่าของกิจกรรมนี้ที่เหนือความคาดหมาย คือทำให้ครูอ้อและครูนัทได้เรียนรู้ว่า ถ้าเราไว้ใจ ให้เกียรติ ให้โอกาส เด็กก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้มากมายและทำได้ดีด้วย เราเพียงแต่เป็นพี่เลี้ยงเฝ้าดูอยู่ห่างๆ เพราะฉะนั้นบางครั้งการจ้ำจี้จ้ำไชหรือคิดแทนให้หมด (เพราะคิดว่าเขาเป็นเด็ก คงทำไม่ได้หรอก) ก็อาจเป็นการปิดกั้นโอกาส ปิดกั้นศักยภาพของเด็กๆ ที่เรารักโดยไม่รู้ตัวก็ได้ คราวหน้าเราผู้ใหญ่ทั้งหลายคงต้องมีมุมมองในการจัดการเรียนรู้และดูแลเด็กๆ ของเรากันอย่างเปิดกว้างมากขึ้นเสียแล้ว งานนี้ครูอ้อกับครูนัทก็คงต้องปิดท้ายชั่วโมงเรียนประจำภาควิมังสาด้วยคำว่า “ขอบคุณค่ะเด็กๆ”

 
 
อันละครสอนใจในเรื่องนี้   เป็นสิ่งดีต่อมนุษย์ที่สุดหนา
อยู่ด้วยกันนั้นย่อมมีปัญหา   แต่ปัญญาย่อมจะชนะมัน
หากคนเรามีรักพร้อมหยิบยื่น   ช่วยผู้อื่นด้วยใจไม่เดียดฉันท์
ชีวิตเราจะอยู่ถึงเมื่อไหร่กัน   มาแบ่งปันความเข้าใจสายใยรัก
อันละครสอนความสามัคคี   ให้ความดีพาใจไปเป็นหลัก
เราหวังว่าคตินี้จะทอถัก   ให้สลักอยู่ในใจคนไทยเอย
     
จากละครเรื่อง “ตำนานบ่อเกลือ” ของชั้น ๕/๑
     
     

 โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

 

ติดประกาศ Monday 15 Mar 10@ 16:31:01 ICT โดย rawipan_p

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม วิชาการ
· เสนอข่าวโดย rawipan_p


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด วิชาการ:
การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวคะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 1


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์"ละครสอนครู" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที