Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการเรียนเพื่อรู้
วิชาการ & KO
  ตัวชี้วัดความสำเร็จของการเรียนเพื่อรู้


     มีหลายครั้งที่บุคคลภายนอก และผู้ปกครอง มักเข้าใจว่า “การเรียนเพื่อรู้” (อันเป็นหลักการสำคัญของโรงเรียนทางเลือก) ไม่เอื้อต่อการสอบแข่งขัน หรือ เด็กจากโรงเรียนทางเลือกมักจะอ่อนวิทยาศาสตร์ อ่อนคณิตศาสตร์ เป็นต้น
 
 
     ในความเป็นจริงแล้วโรงเรียนทางเลือก จะเน้นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากฉันทะของผู้เรียนเป็นหลัก และมีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย ทักษะหลักๆ ที่เน้นมากก็คือทักษะการสังเกต และการคิด ทั้งคิดเชื่อมโยง คิดเชิงระบบ และคิดวิเคราะห์ ปัจจัยส่งเสริมจากทางบ้านก็มีส่วนมากในการสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลายและเต็มตามศักยภาพให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน  
     
     
       ดังนั้นเด็กในโรงเรียนทางเลือกส่วนใหญ่จึงมักมีทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (scientific thinking) ที่ดี เพราะต้องใช้อยู่เสมอในทุกวิชา และยังเป็นทักษะที่ใช้มากในหน่วยการเรียนวิทยาศาสตร์อีกด้วย
     
     
     หากมองมาที่นักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา จะพบว่ามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่น่าพอใจ ในการสอบแข่งขันในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ก็พบว่ามีนักเรียนผ่านการคัดเลือกรอบแรกทุกปี  
     
     
     ระดับประถมศึกษาตอนต้น นักเรียนเพลินพัฒนาที่มีความถนัดด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมสอบแข่งขันในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ และผ่านรอบแรกเข้าไปได้ ดังนี้

ด้านคณิตศาสตร์

๑.ด.ช.ชยุต ศรีอุฬารพงศ์ (แต๊ง) ชั้น ๓/๒
๒.ด.ช.พรินทร์ ศิริโหราชัย (ซูม) ชั้น ๓/๔
๓.ด.ญ.วริษา จิระภคโชติ (แมงปอ) ชั้น ๓/๑

ด้านวิทยาศาสตร์

๑.ด.ช.ชยุต ศรีอุฬารพงศ์ (แต๊ง) ชั้น ๓/๒
๒.ด.ช.ติณณภัทร เหลืองวรานันท์ (ปังปอนด์) ชั้น ๓/๒
๓.ด.ญ.วริษา จิระภคโชติ (แมงปอ) ชั้น ๓/๑

ส่วนการคัดเลือกรอบที่ ๒ นั้น จะมีขึ้นในวันที่ ๓๐ ม.ค. ที่จะถึงนี้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนชั้น ๙ ของเพลินพัฒนาทั้ง ๓ คน ประกอบด้วย

นายรพี พิมพ์ทอง (จูเนียร์)
นายนภนต์ เยาวลักษณ์ (จิงโจ้)
นายภาคภูมิ ลิ่มทอง (โอม)

 
 
     ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมต้น ในงานการแข่งขันทักษะ วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตการศึกษา และได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ ไปร่วมการแข่งขันรายการเดียวกันใน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดลพบุรี เมื่อปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนนักเรียนจากเขต พื้นที่การศึกษาต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันรวม ๔๕ ทีม จากทั้งหมด ๕๐ เขตพื้นที่การศึกษา (มี ๕ เขตพื้นที่ฯ ไม่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน) ผลปรากฏว่าทีมนักเรียนของเพลินพัฒนาได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
 
 
ข้อมูลที่น่าสนใจ

- การแข่งขันครั้งนี้ไม่มีทีมใดทำคะแนนถึงเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลเหรียญทอง

- มีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ๑๑ ทีม

- มีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ๒๕ ทีม

- มีนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ๙ ทีม

- ตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา กทม.เขต ๑ คือ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน 
  ได้รับรางวัลชมเชย

- ตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา กทม.เขต ๒ คือ โรงเรียนหอวัง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

 
 
     คุณครูที่ไปร่วมสังเกตการณ์การแข่งขันเล่าให้ฟังว่า นักเรียนทั้งสามคนอยู่ในภาวะผ่อนคลาย ไม่รู้สึกกดดันหรือเครียดกับการแข่งขัน ทำให้สามารถทำคะแนนในส่วนของการทดลองได้ดี
 
 
     
     
     คุณครูที่ไปร่วมสังเกตการณ์การแข่งขันเล่าให้ฟังว่า นักเรียนทั้งสามคนอยู่ในภาวะผ่อนคลาย ไม่รู้สึกกดดันหรือเครียดกับการแข่งขัน ทำให้สามารถทำคะแนนในส่วนของการทดลองได้ดี
 
 
       หากสามารถสร้างฉันทะให้ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ที่ชัดเจนแล้ว การสอบก็จะกลายเป็นผลพลอยได้ โดยที่ผู้เรียนจะได้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางตามกำลังของเขา เกิดความสามารถในการต่อยอดความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ได้ เป็นผลหลัก
     
     
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
ติดประกาศ Wednesday 27 Jan 10@ 13:01:49 ICT โดย rawipan_p

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม วิชาการ & KO
· เสนอข่าวโดย rawipan_p


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด วิชาการ & KO:
Lesson Study นวัตกรรมการพัฒนาครูให้เรียนรู้ไปบนหน้างานจริง (๑)คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์"ตัวชี้วัดความสำเร็จของการเรียนเพื่อรู้" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที