Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
การเรียนการสอน: ความสำเร็จในการเผยตนของช่วงชั้นที่ ๒
ช่วงชั้นที่ ๒
  ความสำเร็จในการเผยตนของช่วงชั้นที่ ๒

บันทึกโดย : คุณครูเล็ก-ณัฐทิพย์ วิทยาภรณ์


 
 
     จากการถอดบทเรียน “เรื่องเล่าความสำเร็จในการเผยตนของนักเรียนช่วงชั้น ๒” พบแก่นความรู้ที่สำคัญร่วมกันของครูแต่ละคน คือ ครูมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันในการดำเนินงาน “เผยตน” ซึ่งมาจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันจากวงประชุมของแต่ละระดับชั้น ครูจะทบทวนการทำงานเผยตนในครั้งที่แล้วว่าเป็นอย่างไร และมองต่อยอดว่าจะพัฒนานักเรียนไปในทิศทางเช่นไร เมื่อครูเริ่มเห็นเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนแล้วจึงพยายามหากระบวนการร่วมกัน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง ทำให้ครูรู้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไร ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของแต่ละคนจึงชัดเจน เมื่อถึงเวลาดำเนินงานแม้จะเกิดปัญหาอุปสรรคก็สามารถเปิดใจ ยอมรับ และปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบัน พร้อมทั้งเกิดการทำงานเป็นทีม
 
 
     
     
     ส่วนการติดตามงานของครูนั้น ก็มีเป้าหมายระยะสั้นๆ สำหรับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำได้สำเร็จทีละน้อย นอกจากนี้ครูยังสร้างเงื่อนไขในการทำงานในแต่ละวันโดยครูเป็นเพียงผู้ที่อยู่เบื้องหลังเท่านั้น ยกตัวอย่างนักเรียนชั้น ๕ ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมสร้างภาวะพร้อมเรียนรู้ให้กับเพื่อนของตนเอง เป็นต้น
 
 
       
       
     สำหรับนักเรียนเองก็มีโอกาสได้ตั้งเป้าหมายของตนเอง มีความเข้าใจในโจทย์ มีความพร้อมในการทำงาน กล้าปรึกษาครู และพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมถึงได้ต่อยอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากภาคเรียนที่แล้ว ได้วางแผนงานด้วยตนเอง นอกจากนี้ครูและนักเรียนมีโอกาสได้เลือกกลุ่มความสนใจร่วมกันตามความชอบและความเหมาะสมของครูและนักเรียน สิ่งที่สำคัญก็คือ นักเรียนเป็นผู้ลงมือทำด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้ติดตาม ให้คำแนะนำ อย่างจริงจังในทุกๆ ขั้นตอน

     นอกจากการถอดบทเรียนความสำเร็จของครูในครั้งนี้แล้ว ก็มีสิ่งที่สนับสนุนความสำเร็จในครั้งนี้อีกด้านหนึ่งก็คือ จากข้อความที่ผู้ปกครองได้สะท้อนออกมาในงาน “เผยตน”
 
 
     
     
    ยกตัวอย่างข้อความของแม่ตุ๊ก “วันนี้แม่ได้เห็นพัฒนาการด้านความคิด การวิเคราะห์ การเผยตน การรู้จักตนเอง รู้จุดเด่น จุดด้อยตนเอง และคิดหาทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ลูกมีความพยายาม ตั้งใจ เตรียมตัวมาอย่างดีค่ะ แม่ขอให้เด็กๆ ทุกคนค้นพบศักยภาพของตนเอง และนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และคนรอบข้าง รวมถึงสังคมในอนาคตด้วย”
 
 
       
       
     ข้อความของแม่กุ๊ก “ขอชมเชยโรงเรียนค่ะ ที่ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง และสอนให้เด็กๆ รู้จักตัวตนและนำสิ่งที่ตนชอบและถนัดมาทำให้ถูกต้องตามกระบวนการและพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขกับสิ่งที่ทำและสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเอง”

     ข้อความของแม่เบญ “แม่ได้เห็นถึงพัฒนาการของวินที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งการกล้าแสดงออก สามารถพูดต่อหน้าผู้อื่นได้ดีขึ้นอย่างมาก ควบคุมตนเองได้ดีขึ้น สามารถนำเสนอถึงสิ่งที่ตนได้เรียนรู้แล้วนำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่น่าติดตาม พร้อมสอดแทรกความรู้ได้เหมาะสม ขอให้พยายามและประเมินตนเองผ่าน PORT AAR ต่อไป”
 
 
     
     
    สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ถือเป็นสาระสำคัญที่ทุกๆ ท่านได้ร่วมกันแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ และถอดออกมาเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าในการทำงาน “เผยตน” ในครั้งต่อไป
 
 
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
ติดประกาศ Thursday 07 Jan 10@ 10:06:29 ICT โดย rawipan_p

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ ๒
· เสนอข่าวโดย rawipan_p


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ช่วงชั้นที่ ๒:
การเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากฉันทะคะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์"ความสำเร็จในการเผยตนของช่วงชั้นที่ ๒" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที