Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
บทความจาก add magazine ฉบับเดือนมีนาคม
เพลินพัฒนา
  บทความจากคอลัมน์ "มุมเรียนรู้"
จากนิตยาสาร add magazine ฉบับเดือนมีนาคม


การเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ


        ย้อนกลับไปในยุคสมัยที่ยังไม่มีโรงเรียน การเรียนรู้ของผู้คนจะกลมกลืนอยู่ในวิถีชีวิต พ่อแม่สอนลูกๆ ลูกหลานเรียนรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัว บางเรื่องราวก็สอนสั่งกันตรงๆ แต่อีกไม่น้อยคือการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและสัมผัสจากวิถีชีวิตประจำวัน จนก่อเกิดเป็นทักษะหรือองค์ความรู้ที่แฝงฝังอยู่ในตัวคนเรา

   
   

นี้คือการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ และสัมพันธ์กับชีวิตจริง


        การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่จึงนำธรรมชาติแห่งการเรียนรู้นี้มาออกแบบแผนการสอน เพื่อสร้างบทเรียนจากประสบการณ์ตรง ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ และการพาเด็กๆ ออกไปสัมผัสสภาพจริงนอกห้องเรียน ที่ไม่ใช่เพียงการไปทัศนศึกษาหรือไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ แต่เป็นการออกไปเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย มีใบงานและกิจกรรมเป็นสื่อ เพื่อต่อยอดสิ่งที่ได้เรียนรู้มาก่อนหน้านั้น


         ยกตัวอย่างใกล้ตัวเรื่องภาวะโลกร้อน ที่หันไปทางไหนใครๆ ก็พูดถึง เด็กๆ ต่างได้ยินได้ฟังเรื่องโลกร้อนกันอยู่ทุกวี่วัน แต่จะทำอย่างไรให้พวกเขาเข้าใจและร่วมตระหนักถึงปัญหานี้อย่างจริงจัง

 
 
        กิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจคือการชักชวนเด็กๆ ไปช่วยกันเก็บขยะในงานที่มีคนมารวมตัวกันมากๆ เช่น งานแข่งขันกีฬา งานออกร้านขายสินค้า หรืองานแสดงดนตรี โดยมีใบงานบันทึกข้อมูลของขยะที่เก็บได้ และแบบสอบถามที่เด็กๆ จะนำไปสอบถามข้อมูลการทิ้งขยะจากผู้คนในงาน เช่น ขยะที่ทิ้งมีอะไรบ้าง ขยะเหล่านั้นเกิดจากการบริโภคอะไร
   
   
        เหตุผลในการบริโภค ทิ้งขยะไปแล้วจำนวนเท่าไร ฯลฯ จากนั้นนำขยะทั้งหมดกลับมาคัดแยกประเภท แล้วมาล้อมวงวิเคราะห์ถึงขยะที่เก็บได้ในแง่มุมต่างๆ เช่น ประเภทของขยะ เนื้อวัตถุของขยะ สภาพของขยะ ปริมาณ ตำแหน่งที่พบ การคาดการณ์ความเป็นมาก่อนจะกลายมาเป็นขยะแต่ละชิ้น ก่อนจะขยายการพูดคุยไปถึงแนวทางการลดปริมาณขยะ หรือการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
 
 
        กิจกรรมนี้คือตัวอย่างหนึ่งของการสร้างประสบการณ์เล็กๆ ที่เด็กได้เรียนรู้เรื่องโลกร้อนด้วยตัวของเขาเอง เขาได้มองเห็นปริมาณขยะที่คนเราสร้างขึ้นในแต่ละวันว่ามีมากขนาดไหน ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์จนมองเห็นวงจรของของชนิดต่างๆ ทั้งก่อนหน้าที่จะนำมาอุปโภคบริโภคจนกระทั่งกลายเป็นขยะและเส้นทางต่อจากนั้น
   
   
        ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้เรื่องการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reuse, Recycle) ต่อไป พร้อมกันนั้นยังเกิดจิตสำนึกในการดูแลโลกใบนี้ โดยรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์ เช่น ลดการสร้างขยะ และเห็นความสำคัญของการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง
 

 

 

        ขณะเดียวกันการเรียนรู้เช่นนี้ยังเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ทักษะการเรียนรู้ต่างๆ อย่างเต็มที่ ทั้งการสังเกต การตั้งคำถาม การคาดเดาคำตอบ การลงมือปฏิบัติ การบันทึก และการคิดวิเคราะห์ ที่จะนำออกมาใช้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์

        ซึ่งหากได้รับการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เขาจะกลายเป็นคนช่างสังเกต รู้จักตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆ มุ่งมั่นค้นหาคำตอบ และกล้าเสนอทางออกของปัญหาต่างๆ จนกระทั่งทักษะเหล่านี้งอกงามกลายเป็นนิสัยการเรียนรู้ของเด็กๆ ในที่สุด

   
   
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
ติดประกาศ Wednesday 25 Feb 09@ 13:56:22 ICT โดย rawipan_p

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม เพลินพัฒนา
· เสนอข่าวโดย rawipan_p


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด เพลินพัฒนา:
เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำคะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 2


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์"บทความจาก add magazine ฉบับเดือนมีนาคม" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที