Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
เล่าสู่กันฟัง: วันการศึกษาเอกชน
เพลินพัฒนา
  ปฏิบัติการซับเหงื่อโลก
งานวันการศึกษาเอกชน ๒๕๕๒


        ในงานวันการศึกษาเอกชน ปี ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๙-๑๑ ก.พ.ที่ผ่านมา ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โรงเรียนเพลินพัฒนาและโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนไทยไท ได้ไปร่วมออกบูธนิทรรศการเรื่อง “การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท” โดยบอกเล่าถึงหลักการพื้นฐานในการจัดการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนไทยไท เจตนารมณ์ของเครือข่ายโรงเรียนไทยไทที่ถักทอความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้ไปสู่ความเป็นไท คือ หลุดพ้นออกจากกำแพงของข้อจำกัดอันมากมายที่สะสมอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้ ตลอดจนเพื่อเปิดเผยและพัฒนาศักยภาพอันทรงคุณค่าของมนุษย์ออกมาให้ถึงที่สุด รวมทั้งได้นำถ้อยความคิดของครูบาอาจารย์หลายท่านมาจัดนิทรรศการเพื่อเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นไทให้กับครู อาจารย์ นักการศึกษา และผู้มาร่วมงานในวันนั้นด้วย นำถ้อยความคิดบางส่วนมาฝากกันค่ะ

 
 
     
     

“ในธรรมชาติมีเรารวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติด้วย คล้ายสิ่งทั้งหลายอื่นๆ ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหมด มีความสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยแก่กันหมด เพราะอย่างนั้นจะทำอย่างไรให้สิ่งทั้งหลายดี มีระบบความสัมพันธ์เชิงบวกเชิงเกื้อกูล ไม่เป็นสัมพันธ์เชิงเบียดเบียน องค์ประกอบในระบบนี้อันไหนจะมาช่วยแก้ปัญหา ก็เห็นมนุษย์นี่แหละ มนุษย์เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่ง แต่เป็นธรรมชาติที่พิเศษ ที่ว่าฝึกได้พัฒนาได้ก็คือการศึกษา... ที่เราให้การศึกษาก็เพราะตรงนี้”

- พระพรหมคุณาภรณ์ (ปอ.ปยุตโต)


“การเรียนรู้ที่แท้ หมายถึง การเรียนจากการสัมผัสกับความหลากหลายของมนุษย์ทุกรูปแบบ รวมถึงสรรพสิ่งต่างๆ ซึ่งร่วมกับตนอย่างเป็นธรรมชาติ แทนที่จะมุ่งเข้าไปหาสิ่งที่ไม่ใช่ของจริง หากเป็นเพียงรูปแบบที่มีคนอื่นกำหนดขึ้นเท่านั้น”

- ศ.ระพี สาคริก

 
 
       
       

        นอกจากนี้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนไทยไทยังได้จัดกิจกรรม “ปฏิบัติการซับเหงื่อโลก” โดยให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละโรงเรียนผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยเก็บขยะภายในงาน พร้อมทั้งสอบถามผู้มาร่วมงานถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขยะ เช่น ความหมายของขยะในความเข้าใจของแต่ละคน ขยะที่ทิ้งมีอะไรบ้าง ขยะเหล่านั้นเกิดจากการบริโภคอะไร เหตุผลในการบริโภค ทิ้งขยะไปแล้วจำนวนเท่าไร มีการแยกขยะก่อนทิ้งหรือไม่ ฯลฯก่อนจะนำขยะทั้งหมดกลับมาคัดแยกประเภท แล้วล้อมวงวิเคราะห์ถึงขยะที่เก็บได้ในแง่มุมต่างๆ เช่น ประเภทของขยะ เนื้อวัตถุของขยะแต่ละชิ้น สภาพของขยะ จำนวน ตำแหน่งที่พบขยะและลักษณะของพื้นที่แวดล้อม การคาดการณ์ความเป็นมาก่อนจะกลายมาเป็นขยะแต่ละชิ้น แล้วเขียนสรุปความรู้ที่ได้ออกมาเป็นผังมโนทัศน์ (Mind Map) ให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมเรียนรู้ด้วยค่ะ

 
 
 
 

ตัวแทนนักเรียนเพลินพัฒนาที่ไปร่วมปฏิบัติการซับเหงื่อโลกในครั้งนี้ประกอบด้วย

๑. ด.ญ.พฤกษ์ศุภางค์ ศุภเมธากร (เพิร์ธ) ชั้น ๗

๒. .ด.ช.ศรัน สุดลาภา (โดนัท) ชั้น ๗

๓. ด.ญ.โอริสรา เรืองเล็ก (อิงค์) ชั้น ๘/๑

๔. ด.ช.วันต์นวัต รัตน์นนท์ธนัท (กันย์) ชั้น ๘/๑

๕. ด.ญ.สมิตานัน ลิ้มสกุลภักดี (แบล) ชั้น ๘/๒

๖. ด.ญ.ฐิติรัตน์ สิริภัทรวณิช (ฟ้า) ชั้น ๘/๒

 
 
     
     
        เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เด็กๆ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับนักเรียนโรงเรียนอื่นที่เป็นน้องชั้นเล็กกว่า ได้ฝึกการดูแลช่วยเหลือน้อง และได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงที่เป็นงานสาธารณะประโยชน์ ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ไปร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ
 
 
 
 
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
ติดประกาศ Wednesday 25 Feb 09@ 09:38:07 ICT โดย rawipan_p

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม เพลินพัฒนา
· เสนอข่าวโดย rawipan_p


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด เพลินพัฒนา:
เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำคะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 1


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์"วันการศึกษาเอกชน" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที