Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics)
 
ท่านผู้ปกครองเสนอแนะถึงการเรียน ESL มาว่า ชั้นเด็กเล็กยังมีความจำเป็นต้องเรียน Phonics หรือการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง เพราะลิ้นเด็กยังอ่อน สามารถเลียนแบบภาษาได้ดี ซึ่งเมื่อออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนแล้ว อย่างอื่นจะตามมาเอง ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การเขียนคำ และการพูดให้เจ้าของภาษาเข้าใจ ฯลฯ
 
คุณครูป้อม-สิรินยา ตัณฑนุช หัวหน้าวิชาการ ESL อธิบายว่า การเรียนการสอน ESL ในช่วงชั้นอนุบาลจะเน้นทักษะการฟังและการอกเสียงที่ชัดเจน ชัดถ้อยชัดคำ (Phonics) อย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านการฟังนิทาน บทกลอน และบทเพลง ทั้งจากคุณครูชาวต่างชาติ คือ คุณครูโรส คุณครูแอนดี้ และจากซีดี เป็นกระบวนการให้เด็กซึมซับแล้วออกเสียงตามอย่างเป็นจังหวะจะโคน ทั้งเสียงพยัญชนะต้น สระ และตัวสะกด โดยเริ่มจากการออกเสียงเป็นพยางค์ คำ วลี และประโยค ไปตามลำดับ ซึ่งถ้าผู้ปกครองจะช่วยเสริมที่บ้านควบคู่กันไปก็ยิ่งดีค่ะ
 
การฝึกออกเสียง Phonics อย่างเป็นระบบจะเริ่มในชั้นอนุบาล ๓ โดยให้เด็กๆ ฝึกอ่านคำที่สัมพันธ์กับตัวอักษร A-Z ทั้งตัวพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่ ในระดับชั้น ๑ เพิ่มเติมเรื่องการเขียน ชั้น ๒ เพิ่มเติมเรื่องการออกเสียงสั้น-ยาว และเสียงควบกล้ำ ชั้น ๓ เพิ่มเติมเรื่องการออกเสียงคำควบกล้ำ และเสียงพิเศษต่างๆ โดยปีนี้ทีมวิชาการ ESL ได้ทำ “แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษ” ขึ้นมาสำหรับช่วยพัฒนาเรื่อง Phonics ของเด็กๆ ซึ่งคุณครู ESL ได้นำไปให้เด็กๆ ใช้ฝึกอ่านกันบ้างแล้วค่ะ จากนั้นจะนำมาปรับปรุงและพัฒนาเป็นแบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์ของเพลินพัฒนาให้เด็กๆ ได้ใช้ฝึกฝนกันต่อไปค่ะ
 
ติดประกาศ Wednesday 03 Oct 07@ 14:21:58 ICT โดย admin

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม เพลินพัฒนา
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด เพลินพัฒนา:
เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำคะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์"เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที