Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
ความรู้ที่ได้ปัน...ช่วยปั้นฝันที่อยากเป็น (๓)
เพลินพัฒนาต่อจากตอนที่ ๒ ค่ะ

วิทยากรท่านที่สองของวันนี้ อ.ประพนธ์ ผาสุขยืด เริ่มจากการชวนให้ผู้ฟังทำความเข้าใจในคำว่า “อัจฉริยะ”
  • คนอัจฉริยะ คือคนที่ “อ่านตัวเองออก บอกตัวเองได้ ใช้ตัวเองเป็น” รู้จุดแข็ง และความสนใจของตัวเอง
  • องค์กรอัจฉริยะ คือองค์กรที่มองเห็นทุนทางปัญญา (IC- Intellectual Capital) ที่องค์กรมีอยู่ สามารถนำ IC ที่องค์กรมีอยู่มาใช้ได้ สร้าง IC ใหม่เป็น มองหาจุดร่วม มองเห็นจุดต่าง เกิดเป็นความรู้ใหม่ และต้องก้าวข้าม KM

 คุณลักษณะพื้นฐานขององค์กรอัจฉริยะข้อที่ ๑  Go beyond KM 

  • มองหาสิ่งที่อยู่ข้างใน  ก่อนมองหาสิ่งที่อยู่ข้างนอก 
  • ทำการจัดการความรู้ทั้ง ๓ ระดับ ทั้งในระดับองค์กร, ระดับกลุ่ม / เครือข่าย, ระดับปัจเจก / ใจ 

-         KM เชิงองค์กร มีการจัดการความรู้โดยโยงกับยุทธศาสตร์ จัดทำแผนงานด้วยการเริ่มจากจุดที่เป็น focus area และสร้างวิธีการประเมินผลของปฏิบัติการที่เกิดขึ้น

-         KM เชิงกลุ่ม / เครือข่าย มีการจัดการความรู้ในระดับความรู้ รวมไปถึงเรื่องของความรู้สึก ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ฝังลึก (tacit knowledge)  พัฒนาคุณอำนวย  สร้างกลุ่มนักปฏิบัติที่มีความสนใจร่วมกัน

 -         KM เชิงปัจเจก / ใจ  ที่เน้นการจัดการกับความรู้สึกตัวด้วย  โดยเริ่มจากเรื่องที่แต่ละคนมีความสนใจ ร่วมไปกับการใช้สติ ใช้ปัญญา และการศึกษาสิ่งที่กำกับอยู่ในใจ (mindset) เนื่องจากสิ่งที่กำกับอยู่ในใจนี้มีผลต่อการรับรู้สิ่งต่างๆของคนๆนั้น  

 คุณลักษณะพื้นฐานขององค์กรอัจฉริยะข้อที่ ๒  Go beyond knowledge 

ก้าวข้ามตัว Body of knowledge ไม่ติดอยู่เฉพาะตัวความรู้ แต่ต้องมองไปให้เห็นถึงตัวกระบวนการที่ทำให้เราได้รู้ = process of knowing การเปลี่ยนใจคน พลิกความคิด เกิดการรู้แบบผุดบังเกิด เมื่อคนเปิดใจกันก็จะเกิดกลุ่มนักปฏิบัติ = community of practice ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเดียวกัน  

คนที่เข้ากระบวนการจัดการความรู้ต้องรู้จักที่จะ เงียบ เพราะการเงียบจากเสียงที่อยู่ภายในใจจะเป็นประตูสู่การ รับฟัง ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนผู้นั้นด้วย  

 คุณลักษณะพื้นฐานขององค์กรอัจฉริยะข้อที่ ๓  Go beyond management 

“Nothing is easier than being busy; nothing is more difficult than being effective”.  Alex MacKinsey 

 ภาวะผู้นำ(ในทุกคน)มีความสำคัญมาก ภาวะผู้นำเป็นเรื่องที่อยู่ข้างใน ที่ตนเองตั้งใจแล้วว่าจะพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับเล็กหรือระดับใหญ่ ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วสื่อสารออกไปให้บุคลากรของตนเข้าใจได้อย่างชัดเจน เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทุกระดับ  Carly  Fiorina 

คนในองค์กรเห็นการพัฒนาของตัวเอง  เห็นการพัฒนาของกลุ่ม  เห็นการพัฒนาขององค์กร ด้วยกระบวนการเรียนรู้ และการสื่อสารที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  

ทั้งบุคคลและองค์กรมีวิสัยทัศน์และแรงปรารถนาร่วม  มุ่งเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่เกิด  และมีการนำข้อมูลย้อนกลับมาใช้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อยู่เสมอ     

ติดประกาศ Monday 25 Jun 07@ 16:17:16 ICT โดย admin

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม เพลินพัฒนา
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด เพลินพัฒนา:
เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำคะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์"ความรู้ที่ได้ปัน...ช่วยปั้นฝันที่อยากเป็น (๓)" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที