Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
ชีวิตจริงของอินเทอร์น : ความรู้ที่ได้ปัน...ช่วยปั้นฝันที่อยากเป็น (๒)
เพลินพัฒนา

การสัมมนาเรื่อง “KM เพื่อการพัฒนาองค์กรอัจฉริยะ”  

ต่อจากตอนที่ ๑ ค่ะ๔. มี และ ใช้ ภาวะผู้นำ และแกนนำ  คนที่เป็นผู้นำต้องบริหารกระบวนทัศน์  และสร้างให้พนักงานมีชีวิตจิตใจอยู่กับการสร้างดาวดวงเดียวกันกับองค์กร 

หัวใจของความเป็นผู้นำต้องมีอยู่ในทุกคน ทุกคนต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ จุดที่ตัวเองรับผิดชอบงานนั้น และหาวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างนวัตกรรมใหม่  สร้างการเปลี่ยนแปลง และความรู้ขององค์กร (organization knowledge) ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน  

๕. จัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน  องค์กรอัจฉริยะเกิดจากบุคคลอัจฉริยะ ความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยสร้างการสนธิพลัง ที่ช่วยให้องค์กรมีพลัง  บุคคลเช่นนี่เป็นบุคคลใน new order ที่ยกระดับขึ้นไปจากความธรรมดา ทำให้ ๑+๑ กลายเป็นสิ่งใหม่  ความสัมพันธ์ระหว่างคนทำให้เกิด new property 

ทุกคนต้องตระหนักว่าเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่มีคุณค่ามาก 

๖. ทักษะพื้นฐาน  ทักษะในระดับของวิธีคิด และคุณค่า เป็นการปฏิบัติ  การคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นทักษะ ในกระบวนทักษะทั้งหมด ทักษะการฟังเป็นทักษะที่สำคัญที่สุด  ผู้ฟังต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่ผู้พูดกำลังจะบอก หรือส่งสัญญาณเป็น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกมาก และจะทำได้ก็ต่อเมื่อต้องฝึกปฏิบัติเท่านั้น สิ่งเหล่านี้อ่านเอาจากตำราไม่ได้ 

ทักษะที่สำคัญในลำดับต่อมาคือ ทักษะในการเล่าความสำเร็จที่ภาคภูมิใจออกมา  และทำให้การเล่านั้นสามารถสะท้อนให้เห็นคุณค่า ความเชื่อ ที่อยู่เบื้องหลังได้   ทักษะในการซักให้เกิดปัญญา  ซักหนุนให้เกิดการเล่า  ทักษะในการ AAR   ทักษะในการเก็บเอาประสบการณ์มาไตร่ตรอง  ทักษะในการเข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่น เป็นต้น

 ๗. พัฒนาทักษะในการใช้ KM Enablers  มองเครื่องมือต่างๆเป็นตัวช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีพลัง  และควรใช้เท่าที่จำเป็น เท่าที่จะถนัดมือ ไม่ใช่เพื่อรู้ แต่รู้เพื่อทำ 

๘. ไร้กำแพง  องค์กรอัจฉริยะใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนทำให้เกิดการเรียนรู้ อุปสรรคที่สำคัญคือ ต่างคนต่างมุดรู ต่างคนต่างอยู่เป็นหน่วย บางทีกำแพงที่ว่านี้อาจไม่ใช่กำแพงจริงแต่เป็นกำแพงใจ ที่ต่างคนต่างง่วน ไม่มีเวลามาพูดคุย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะช่วยให้ได้รู้ประสบการณ์ของเพื่อนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

 ๙. อิสรภาพบรรยากาศเชิงบวก  บรรยากาศชนิดนี้ช่วยให้พนักงานระดับล่างกล้าทดลอง PDCA ในงานประจำของตัวเอง  กล้าลองอะไรใหม่ๆในงานประจำ การลองผิดลองถูกไม่เป็นโทษ  เพราะการลองผิดเป็นหนทางของการลองถูก  ถ้าเสียหายไม่มากก็น่าจะยอม  วิธีนี้จะช่วยพาให้คนไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ 

๑๐. จัดการคนเก่ง จัดการขุมทรัพย์ทางปัญญา  หัวใจคือการรู้จักเสาะหาทรัพยากรมาใช้เพื่อการทำงาน ทุนทางปัญญามีได้หลากหลาย ทั้งที่เป็นคน เป็นความสัมพันธ์ เป็นวัฒนธรรม เป็นความรู้ใหม่ ฯลฯ ต้องหยิบทุกอย่างมาใช้ให้เป็น ทุกคนคือคนเก่ง แต่เก่งคนละอย่าง หนุนให้เขาได้ทำ อาวุธก็คือการเคารพและเห็นคุณค่า เปิดโอกาสให้เขาได้นำความเก่งออกมาใช้ และช่วยให้คนอื่นได้เห็นความสามารถ เห็นคุณค่าของเขา 

๑๑. การบันทึก  การบันทึกมีหลาบระดับที่สำคัญคือ บันทึกการเรียนรู้จากหน้างาน ต้องสนับสนุนให้พนักงานบันทึกสิ่งที่ปื๊งแว้บจากหน้างาน แล้วมีเวลามา AAR มาทำความเข้าใจ ยกระดับความรู้ร่วมกัน  มีการจัดการบันทึกจากเรื่องเล่าให้เป็นหมวดหมู่  

๑๒. ระบบ ICT  Information Management ไม่ใช่ Knowledge Management  แต่คนส่วนใหญ่มักหลงอยู่ใน IM Mode

องค์กรอัจฉริยะเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เกิดการผุดบังเกิดสู่ new order ที่ไม่เหมือนเดิม และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีวิสัยทัศน์ร่วมที่ไม่คงที่  เนื่องจากมีการพัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง โดยใช้ทั้ง People  Process  Content  Technology  

ที่สำคัญคือสามารถดึงพลังปัจเจกให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์กร  ให้ความสำคัญกับคน และที่ใหญ่กว่าคนคือ ความสัมพันธ์ระหว่างคน   

การสร้างองค์กรอัจฉริยะ ต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติ  สร้างไม่ได้จากการอ่าน หรือฟัง    

ติดประกาศ Monday 18 Jun 07@ 13:39:46 ICT โดย admin

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม เพลินพัฒนา
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด เพลินพัฒนา:
เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำคะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์"ชีวิตจริงของอินเทอร์น : ความรู้ที่ได้ปัน...ช่วยปั้นฝันที่อยากเป็น (๒)" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที